ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 2143 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
2143รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560(13)12เมษายน 60กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2142ประชุมวิชาการแห่งชาติ(8)19 เมษายน 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2141ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(57)12 เมษายน 2560กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2140โครงการอบรมเครือข่ายแกนนำครู ในการเฝ้าระวังคุณภาพ(26)5 เมษายน 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2139โครงการ Speakin-english.com(17)3 เมษายน 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2138ผลการสอบครูอัตราจ้าง ดนตรี นาฏศิลป์(33)18 มีนาคม 2560พญาเม็งราย
2137ผลการประเมินนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559(127)16 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2136ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูอัตราจ้าง ดนตรี นาฏศิลป์ (21)16 มีนาคม 2560พญาเม็งราย
2135ตัวอย่างไฟล์ word การทำ SAR 4 มาตรฐาน(97)13 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2134รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ครูอัตราจ้าง ดนตรี นาฏศิลป์ 1-15 มีค60 แก้ไข(16)3 มีนาคม 2560พญาเม็งราย
2133ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (17)21 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2132เอกสารการจัดสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษ (กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย) ปีการศึกษา 2559(21)20 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2131การรับสมัครนักศึกษาโครงการโรงเรียนในโรงงาน ร่วมกับ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด(27)17 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2130เอกสารการจัดสอบ O-NET ม.3 รอบพิเศษ (กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย) ปีการศึกษา 2559(15)8 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2129โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีนและสถาบันการศึกษาไทย(22)30 มกราคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2128การเตรียมการจัดสอบ O-NET ม.3 (Power Point) แก้ไขให้เปิดไฟล์ได้แล้ว(53)26 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2127การเตรียมการจัดสอบ O-NET ม.3 (Power Point)(38)25 มกราคม 2560ศูนย์ประสานงานฯ พะเยา
2126คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียน(28)19 มกราคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2125ค่ายเยาวชนอบรมผู้นำเยาวชนโลกที่ยั่งยืนปีที่ 6 (ระดับภูมิภาค)(29)17 มกราคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2124ประชาสัมพันธ์ การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นเยาวชน(23)17 มกราคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2123ประกวดราคาจ้างการบริการกาอรก่อสร้างอาคารหอประชุม/โรงอาหาร(14)28 ธันวาคม 2559เชียงของวิทยาคม
2122เรียกสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 90 ชุด(23)16 ธันวาคม 2559เชียงคำวิทยาคม