จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6405685 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2143 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งการขอใชช้บัญชีสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วยจาก สพม.๓๖ ไปบรรจุ ส่วนราชการอื่น11 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกโควตาร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 255611 กุมภาพันธ์ 2556ศกม.35
127 ครั้งทุนปวส.7 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป6 กุมภาพันธ์ 2556เชียงคำวิทยาคม
127 ครั้งประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว6 กุมภาพันธ์ 2556เชียงคำวิทยาคม
110 ครั้งแบบประเมินโรงเรียนต้นแบบนิเทศภายใน6 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
127 ครั้งสรุปข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละวิชา การสอบ O-NET ชั้น ม.3 (วันที่ 3 ก.พ. 56)4 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโควตาเข้าศึกษาชั้นม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี25564 กุมภาพันธ์ 2556ศกม.35
103 ครั้งประกาศสอบราคาหนังสือเรียนฟรี 15 ปี4 กุมภาพันธ์ 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งสรุปข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละวิชา การสอบ O-NET ชั้น ม.3 (วันที่ 2 ก.พ. 56)3 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งONET7 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการสอบประจำสนามสอบ ปีการศึกษา 25552 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งวิธีรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าสอบหลังสอบเสร็จแต่ละวิชา การสอบ O-NET ชั้น ม.3 (ใหม่)2 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์1 กุมภาพันธ์ 2556ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
127 ครั้งประกาศจัดหาผู้จำหน่ายขนม เบเกอรี่ นม ผลิตภัณฑ์จากนม รร.ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 25561 กุมภาพันธ์ 2556ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
127 ครั้งประกาศจัดหาผู้ให้บริการถ่ายเอกสาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2556 1 กุมภาพันธ์ 2556ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
127 ครั้งประกาศจัดหาผู้จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 25561 กุมภาพันธ์ 2556ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
127 ครั้งประกาศจัดหาผู้จำหน่ายอาหารในโรงเีรียนดำรงราฏษร์สงเคราะห์ประจำปีการศึกษา 25561 กุมภาพันธ์ 2556ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก และมีสิทธิ์สอบฯ31 มกราคม 2556ศกม.35
127 ครั้งแบบใบสมัครคัดเลือกอัตราจ้าง วิทย์-คณิต (คณิตศาสตร์) ครั้งที่ ๓30 มกราคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
123 ครั้งสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล29 มกราคม 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งโหวตเยาวชนตัวแทนจ.เชียงราย25 มกราคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งวิธีการรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าสอบหลังสอบเสร็จแต่ละวิชา การสอบ O-NET ชั้น ม.3 24 มกราคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งกำหนดการพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 255623 มกราคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษา22 มกราคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตฯ22 มกราคม 2556ปล้องวิทยาคม
107 ครั้งสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ตามโครงการการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน22 มกราคม 2556พานพิเศษพิทยา
127 ครั้งสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัิติการทางวิชาการ22 มกราคม 2556พานพิเศษพิทยา
127 ครั้งแนวข้อสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อภินันทนาการจาก บ.อักษรเจริญทัศน์)18 มกราคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
42 ครั้งการรับสมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันการบินพลเรือน18 มกราคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งแนวข้อสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อภินันทนาการจาก บ.อักษรเจริญทัศน์)15 มกราคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งการรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 5 หลักสูตร10 มกราคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
69 ครั้งจำนวนข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 255510 มกราคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ210 มกราคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งผล OBEC AWARDS_ตัวแทนภาคเหนือ ครั้งที่ 210 มกราคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ9 มกราคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือด้านวิชาบุกเบิก9 มกราคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งคำขวัญและสารวันเด็กแห่งชาติประจำปี 25569 มกราคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
126 ครั้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษา7 มกราคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา มช.) ปีการศึกษา 25567 มกราคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
65 ครั้งแบบสมัครเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ3 มกราคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งกระดาษคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 2 มกราคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งโครงการช้างเผือก27 ธันวาคม 2555กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพครูมยุรี พานิชชอบ26 ธันวาคม 2555ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเรื่องพนักงานราชการ26 ธันวาคม 2555เวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกเคมี25 ธันวาคม 2555ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 แยกตามรูปแบบข้อสอบและสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้24 ธันวาคม 2555กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์) 1 อัตรา 21 ธันวาคม 2555พานพิทยาคม
127 ครั้งทุน ปวส.19 ธันวาคม 2555กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูเคมีครับ18 ธันวาคม 2555ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งแบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้าง ครูวิทย์-คณิต (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖) สพม.๓๖ ครั้งที่ ๒17 ธันวาคม 2555กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/43 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36