จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6405689 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2143 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนปงรัชดาภิเษก(แก้ไขล่าสุด)2 เมษายน 2556ปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา2555 2 เมษายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
110 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง โรงเรียนปงรัชดาภิเษก2 เมษายน 2556โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนปงรัชดาภิเษก2 เมษายน 2556ปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษษ1 เมษายน 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเเละเยาวชน 1 เมษายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งแก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เอกสังคม31 มีนาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งว5/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยา ฯ28 มีนาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
126 ครั้งประกาศรับสมัครบุคลากรและครูอัตราจ้าง (แก้ไขวิชาเอกสังคมศึกษา)27 มีนาคม 2556ปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งประกาศรับสมัครบุคลากรและครูอัตราจ้าง27 มีนาคม 2556ปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ26 มีนาคม 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ26 มีนาคม 2556เชียงของวิทยาคม
103 ครั้งรายชื่อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์26 มีนาคม 2556ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
105 ครั้งประกาศเรื่องการจัดซื้อหนังสือยืมเรียน 15 ปี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์26 มีนาคม 2556ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนปล้องวิทยาคม26 มีนาคม 2556ปล้องวิทยาคม
121 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ26 มีนาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
113 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่การเงิน26 มีนาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“ชวนคิด พาทำ ผลงานวิชาการเพื่อกา26 มีนาคม 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้างเอกสังคม26 มีนาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา2555 22 มีนาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีนและวิชาเอกฟิสิกส์ 22 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
114 ครั้งเกณฑ์การคำนวณอัตรากำลังครู ตามที่ ก.ค.กำหนดไว้เดิม22 มีนาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
119 ครั้งประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูและบ้านพักนักเรียน20 มีนาคม 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 20 มีนาคม 2556เวียงชัยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีพิเศษ20 มีนาคม 2556พะเยาประสาธน์วิทย์
108 ครั้งประกาศสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว20 มีนาคม 2556เชียงม่วนวิทยาคม
110 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 255619 มีนาคม 2556แม่สรวยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง19 มีนาคม 2556เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งคู่มือฝึกอบรมผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน19 มีนาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอก เคมี18 มีนาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
126 ครั้งประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1 อำเภอ 1ทุน15 มีนาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
108 ครั้งประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม ครั้งที่ 315 มีนาคม 2556เวียงชัยวิทยาคม
124 ครั้งขยายเวลารับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกฟิสิกส์15 มีนาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บแล๊ต)พร้อมระบบ และโทรทัศน์สี 13 มีนาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่การเงิน13 มีนาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูขาดแคลนในสถานศึกษา)รายวิชาภาษาอังกฤษ1อัตรา(ใหม่)13 มีนาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งแบบสำรวจการติดตามข้อมู่ล การดำเนินงานตามนโยบายปีการศึกษาปี 5612 มีนาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งห้องสอบพะเยา 1 อำเภอ 1 ทุน12 มีนาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งห้องสอบเชียงราย 1อำเภอ 1 ทุน12 มีนาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1 อำเภอ 1 ทุน12 มีนาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งตารางสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน12 มีนาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ11 มีนาคม 2556ปงพัฒนาวิทยาคม
126 ครั้งสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา11 มีนาคม 2556ปงพัฒนาวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์(แท็บเล็ต)ฯ11 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)11 มีนาคม 2556ภูซางวิทยาคม
127 ครั้งประกาศยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์แท็บแล๊ตและโทรทัศน์สี11 มีนาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ และโทรทัศน์สี8 มีนาคม 2556แม่สรวยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศยกเลิกสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ และโทรทัศน์สี8 มีนาคม 2556แม่สรวยวิทยาคม
127 ครั้งรายการงบลงทุน(ค่าครุุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบ 2555-2556 แต่ละโรงเรียน7 มีนาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
39 ครั้งประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล./55 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์7 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/43 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36