จำนวนผู้ใช้งาน 21 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6451664 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2206 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
105 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกดนตรี3 ธันวาคม 2556ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
112 ครั้งโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2 ธันวาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ครูสังคมศึกษา28 พฤศจิกายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
51 ครั้งมหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต25 พฤศจิกายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
101 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 10/2557 ลว 21 พ.ย. 255622 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
90 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 5/2557 ลว 21 พ.ย. 255622 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งรายการส่งเบิกเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3622 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
74 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวงานห้องปฏิบัติการ Resource Center20 พฤศจิกายน 2556แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
122 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูสังคมศึกษา20 พฤศจิกายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สารบรรณของโรงเรียน20 พฤศจิกายน 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 โรงเรียนวาวีวิทยาคม20 พฤศจิกายน 2556โรงเรียนวาวีวิทยาคม
127 ครั้งรายชื่อข้าราชการครูได้รับเงินวิทยฐานะแต่ 1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 จำนวน 253 ราย18 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกครูธุรการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม15 พฤศจิกายน 2556ขุนตาลวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) 1 อัตรา15 พฤศจิกายน 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งบทความจากหนังสือ "คุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครู" ของ สมศ.15 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งปฏิทินการจัดสอบต่าง ๆ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา255615 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ13 พฤศจิกายน 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงินประกันสัญญา เลขที่ 4/57 ลว.13 พ.ย.5613 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและเจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ)12 พฤศจิกายน 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งประการผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา11 พฤศจิกายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)11 พฤศจิกายน 2556ดอนชัยวิทยาคม
119 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)11 พฤศจิกายน 2556ดอนชัยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว8 พฤศจิกายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
107 ครั้งแจ้งโรงเรียนรับเงินค่าใข้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการปฏิบัติธรรมในโรงเรียนในฝัน6 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) 1 อัตรา6 พฤศจิกายน 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม4 พฤศจิกายน 2556ขุนตาลวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม4 พฤศจิกายน 2556ขุนตาลวิทยาคม
127 ครั้งการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป1 พฤศจิกายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งรายชื่อที่ไม่สามารถโอนเงินรางวัลปี 2554 เข้าบัญชีได้30 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งข้าราชการในสังกัด สพม.36 ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน30 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
124 ครั้งรายการโอนเงินรางวัลประจำปี 255430 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศ สพม.36 เรื่อง การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 29 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ28 ตุลาคม 2556เชียงคำวิทยาคม
127 ครั้งตารางสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 221 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
106 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ16 ตุลาคม 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
118 ครั้งแจ้งยกเลิกการประชุมอบรมโครงการชวนคิดพาทำผลงานวิชาการ16 ตุลาคม 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้นำส่ง ตรวจสอบเครื่องราชฯปี 53 หากไม่มีโปรดแจ้ง จนท.11 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง11 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งรายงานการวิจัยและพัฒนา ระยะที่ 2 (ฉบับสรุป)9 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 48 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 38 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 28 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 18 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งร.ร.ที่จัดส่งตรวจสอบเครื่องราช ปี 53 ตาม หนังสือ ศธ04266/6359 ลว. 1 ต.ค. 56 8 ตุลาคม 2556บริหารงานบุคคล (
127 ครั้งประกาศรายชื่อครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป8 ตุลาคม 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งแข่งขันสวดพระธรรม7 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
120 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขทึ่ 1/2557 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 25564 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
121 ครั้งประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราววิทยาศาสต4 ตุลาคม 2556แม่ต๋ำวิทยา
125 ครั้งอบรม SS.V.T.C4 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งห้องสอบ 1 อำเภอ 1 ทุน จ.พะเยา4 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36