ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(สุพรรณบุรี - นครปฐม)
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 795560  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

     วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 นำโดยนางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยาเป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจงกฎ ระเบียบการปฏิบัติตัวของนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนภัทรญาณวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีท่านรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นประธานเปิดการอบรม รุ่นที่ 2 ณ ห้องพุทธชาดโรงเรียนภัทรญาณวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีท่านรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นประธานเปิดการอบรม รุ่นที่ 1 ณ ห้องพุทธชาดโรงเรียนภัทรญาณวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมวินัยในโรงเรียน

     วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นำโดย ผอ.ลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร เป็นประธานโครงการอบรมวินัยในโรงเรียน ให้ความรู้แก่นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

     วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นำโดย ผอ.ลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร เป็นประธานโครงการอบรมครูเรื่องการจัดการเรียนการสนอแบบ STEM ณ ห้องพุทธชาดโรงเรียนภัทรญาณวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ

     วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นำโดย ผอ.ลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร เป็นประธานโครงการอบรม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ ณ ห้องพุทธชาดโรงเรียนภัทรญาณวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสถาพรวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสถาพรวิทยา โดยการนำของนางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ ได้นำคณะครูจัดกิจกรรม ปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โดย มีการคัดกรองนักเรียนทด้านการเรียน การสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียน ดูเพิ่มเติมที่ >> stpsch.ac.th/index.php/school/news......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : การสอนปรับพื้นฐาน 5 วิชาหลัก

     ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจัดการสอนปรับพื้นฐาน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย และสังคมศึกษา) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น(ทำด้วยใจถวายด้วยมือ)

     วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคร่วมกับโรงเรียนภัทรญาณวิทยา จัดการอบรมโครงการฝึกอบวิชาชีพระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยเปลือกข้าวโพด ณ ห้องพุทธชาดโรงเรียนภัทรญาณวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาทักษะชีวิต (Active Learning)

     วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผอ. สุภัทรา สภาพอัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต (Active Learning) ให้แก่นักเรียนชั้นม.1 และม.4 โดยวันแรก ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานวิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : การทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนภัทรญาณวิทยา

     วันที่ 19 เมษายน 2560 ผอ.ลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยาและคณะครู จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ณ ห้องพุทธรักษา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

     วันที่ 19 เมษายน 2560 ผอ.ลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยาเป็นประธานการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : การสอบจัดชั้นเรียน ม.1 และการประชุมผู้ปกครอง

     วันที่ 8 เมษายน 2560 ผอ.ลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการสอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนภัทรญาณวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนปากเกร็ด

     วันที่ 7 เมษายน 2560 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผอ.สุภัทรา สภาพอัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา นำคณะครูศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนปากเกร็ด โดยวิทยากร นายปิยะ บริสุทธิเพ็ชร์ ให้ความรู้เรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
หัวข้อข่าว : กีฬาสัมพันธ์ พระปฐมวิทยาลัย – ราชินีบูรณะ ครั้งที่ 5

     วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายโอสถ ทองมี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิด "กีฬาสัมพันธ์ พระปฐมวิทยาลัย – ราชินีบูรณะ ครั้งที่ 5 " ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ถือเป็นกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ มิตรไมตรีที่ดี ระหว่างสองโรงเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน (วีรวิทย์ กล่ำเจริญ ภาพ/กันยารัตน์ คนหลัก ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/268 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๒ - ๓ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทร:๐๓๕๕๓๕๔๑๗ แฟกซ์:๐๓๕๕๓๕๔๑๘

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36