ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(สุพรรณบุรี - นครปฐม)
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 806836  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ตัวแทนของจังหวัด อำเภอ และโรงเรียน

     วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ตัวแทนของจังหวัด อำเภอ และโรงเรียน โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : รับรางวัล “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” ประจำปี 2559

     วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และครูณิศรา สุดปฐม เข้ารับรางวัล“โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : พิธีมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 15 กันยายน พ. ศ. 2560 คณะกรรมการนักเรียน รุ่น 49 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อคุณครูที่เกษียณอายุราชการ ที่ได้บ่มเพาะสั่งสอนศิษย์ มาตลอดอายุราชการ ซึ่งคุณครูทั้งหลายเป็นที่เคารพรักของนักเรียนทุกคน ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : “กษิณาลัย 60” งานแสดงมุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม

     วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2560โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงาน “กษิณาลัย 60” งานแสดงมุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ส่งมอบดอกดารารัตน์ให้สำนักพระราชวัง

     วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์นำดอกดารารัตน์มาส่งมอบให้สำนักพระราชวังจำนวน 1,500 ดอกและสำนักพระราชวังมอบหนังสือสวดมนต์ให้ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ หลังจากที่ได้รับมอบดอกดารารัตย์แล้ว ณ อาคาร606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : การศึกษาดูงานโรงเรียนพุทธบูชา ต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม

     วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร นำคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนครู จาก สพม.9 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : คุณครูเกษียณราชการ ปี 2560 เข้าร่วมงานสมศักดิ์ศรี ปี 60

     วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา นำคุณครูเกษียณราชการ จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมงานสมศักดิ์ศรี ปี 60 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใส 3 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : การอบรมทางวิชาการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา "ครูดียุคไทยแลนด์ 4.0" ประจำปี 2560

     วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2560 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงาน การอบรมทางวิชาการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา"ครูดียุคไทยแลนด์ 4.0" ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายเสน่ห์ ขาวโต อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ห้องสมุดมีชีวิต สร้างนักคิด ยอดนักอ่าน

     วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 งานห้องสมุด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต สร้างนักคิด ยอดนักอ่าน เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีกิจกรรมฐานรักการอ่าน ทอล์คโชว์ “อ่านหนังสือวันละนิด เปิดความคิด ชีวิตเปลี่ยน” โดยนักแสดงดาวรุ่ง ช่อง 3 โบ๊ท (ธารา ทิพา) นักแสดงนำ ในละคร เรื่อง Mr. Merman แฟนฉันเป็นเงือก ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : โครงการตามรอยพระยุคลบาท

     วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ศึกษาในรูปแบบของการให้ความรู้ เชิงบูรณาการ ผสมผสานการเรียนรู้ จากสถานที่จริง ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : การอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนข่าว และการรายงานข่าวรูปแบบ E - News

     วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนข่าว และการรายงานข่าวรูปแบบ E - News” โดยนายจตุพล กาญจนเมธี รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัยฯ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสถาพรวิทยา
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนสถาพรวิทยาสืบสานงานหัตกรรมจากผักตบชวา

     เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสถาพรวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยการนำของ ผอ.นงคราญ ชุนอภิชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมโครงการสืบสานภูมิปัญญางานหัตถกรรมจากผักตบชวาสู่เยาวชนรุ่นใหม่ วิทยากรจาก กลุ่มอาชีพในพื้นที่ จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม (ปชส.โรงเรียน ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : การนิเทศอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ยินดีต้อนรับนิเทศอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณ โครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยนางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและนำชมบอร์ดโครงงานของนักเรียน จำนวน ๓๗ โครงงาน ณ ห้องพุทธชาด โรงเรียนภัทรญาณวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

     วันที่ 28 สิงหาคม พ. ศ. 2560 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย นายคันชล ผ่องใส นายอำเภอสามพราน เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด เพื่อการประชาสัมพันธ์

     วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ สู่ความเป็นเลิศ โดยจัดกิจกรรมคุณธรรมเสียงตามสาย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ข่าวสารในด้านคุณธรรมให้กับโรงเรียนอย่างทั่วถึง โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพให้นักเรียนมีทักษะการพูด จึงจัดให้มีการอบรม เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด เพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนในชุมนุม kc channel และชุมนุมประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอัยร......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/273 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๒ - ๓ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทร:๐๓๕๕๓๕๔๑๗ แฟกซ์:๐๓๕๕๓๕๔๑๘

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36