ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(สุพรรณบุรี - นครปฐม)
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 813400  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสถาพรวิทยา
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสถาพรวิทยาเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสถาพรวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยการนำของ ผอ.นงคราญ ชุนอภิชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 284 คน เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และไปทัศนศึกษาต่อที่สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ(ปชส.โรงเรียน ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

      วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยมีนายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเริ่มถวายดอกไม้จันทน์เป็นลำดับแรก ตามด้วยข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน และประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ตามลำดับ และในเวลา ๑๕.๐๐ น.ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธาน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานใน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

     วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ที่ 1 ถึง 3 ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : รับไฟหลวงพระราชทาน

      วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กว่า 1,200 คน นำโดย นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับไฟหลวงพระราชทาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : พิธีวันปิยมหาราช

     วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายจตุพล กาญจนาเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนมูลนิธิราชวิทยาลัยเพื่อการศึกษา ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครู และผู้แทนชมรมครูอาวุโส ร่วมประกอบพิธีถวายสักการะรัชกาลที่ 5 และพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5โ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560

      กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ณ ค่ายลูกเสืออู่ทองสักทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสถาพรวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสถาพรวิทยาต้อนรับยุวเกษตรกรจากต่างประเทศ

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสถาพรวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยการนำของ ผอ.นงคราญ ชุนอภิชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับเกษตรกรจากประเทศฟิลิปปินส์ ที่มาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ปี 2560 จัดโดย สมาคมยุวเกษตรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE THAILAND) โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้ให้การต้อนรับ Committee of Global 4 - H Network Organization จากประเทศไต้หวัน วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ต้อนรับคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
หัวข้อข่าว : โรเรียนหนองหญ้าไซวิทยาจัดงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปีกรศึกษา 2/2560

     การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิง พิธีถวายดอกไม้จันทน์

     คณะครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิง พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในส่วนภูมิภาค) ณ วัดหนองหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
หัวข้อข่าว : กองลูกเสือ น.ฐ.๑ (พระปฐมวิทยาลัย) เข้าร่วมจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่แถวแซงอัญเชิญดอกไม้จันทน์

     วันที่ 26 ตุลาคม 2560 กองลูกเสือ น.ฐ.๑ (พระปฐมวิทยาลัย) ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่แถวแซงอัญเชิญดอกไม้จันทน์และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ (วีรวิทย์ กล่ำเจริญ ภาพ/กันยารัตน์ คนหลัก ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยโรงเรียนแห่งความจงรักภักดีร่วมวางพวงมาลาราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช

     วันที่ 23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยโรงเรียนแห่งความจงรักภักดีร่วมวางพวงมาลาราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช โดย นางปนัดดา เปียถนอม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และคณะครู ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม (วีรวิทย์ กล่ำเจริญ ภาพ/กันยารัตน์ คนหลัก ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนแห่งความจงรักภักดี ร่วมกันประดับต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

     วันที่10ตุลาคม 2560เวลา 14.00 น. ดร.สามารถ รอดสำราญ นำคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนแห่งความจงรักภักดี ร่วมกันประดับต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (วีรวิทย์ กล่ำเจริญ ภาพ/กันยารัตน์ คนหลัก ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
หัวข้อข่าว : วันปิยมหาราช

     วันที่ 23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผอ.สุภัทรา สภาพอัตถ์ และข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหลวงวิทยาได้นำพวงมาลาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาจุฬลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราช)ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ณ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : จิตอาสา "รวมใจภักดิ์ ร่วมรักษ์พัฒนา"

     วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รวมใจภักดิ์ ร่วมรักษ์พัฒนา" ในการเตรียมสถานที่ เพื่อพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในการพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เดินทางมาตรวจเยี่ยม ดูความเรียบร้อย ในการเตรียมสถานที่จัดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ

     วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เดินทางมาตรวจเยี่ยม ดูความเรียบร้อย ในการเตรียมสถานที่จัดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/275 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๒ - ๓ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทร:๐๓๕๕๓๕๔๑๗ แฟกซ์:๐๓๕๕๓๕๔๑๘

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36