ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(สุพรรณบุรี - นครปฐม)
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 800951  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
หัวข้อข่าว : เวลา09.00 น. วันที่27มิถุนายน2560 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหัวอุดจัดกิจกรรมโครงการ "การป้องกันและปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น"

     เวลา09.00 น. วันที่27มิถุนายน2560 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหัวอุดจัดกิจกรรมโครงการ "การป้องกันและปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
หัวข้อข่าว : เมื่อวันที่26มิถุนายน2560 นายสายัณห์ นิลวงษ์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ได้รับรางวัลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภทโครงการ จาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

     เมื่อวันที่26มิถุนายน2560 นายสายัณห์ นิลวงษ์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ได้รับรางวัลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภทโครงการ จาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
หัวข้อข่าว : เมื่อวันที่26มิถุนายน2560 นายทำนอง ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ได้รับรางวัลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภทบุคคล จาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

     เมื่อวันที่26มิถุนายน2560 นายทำนอง ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ได้รับรางวัลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภทบุคคล จาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
หัวข้อข่าว : วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดย ท่านผอ.สุภัทรา สภาพอัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" วันต่อต้านยาเสพติดโลก สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด โดยนายไสว ภูจำปา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

     โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สดุดีสุนทรภู่ครูกวี

     โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สดุดีสุนทรภู่ครูกวี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

     โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

     การประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เป็น กระบวนการเรียนรู้ PLC การเรียนรู้คุณค่าตน คุณค่าคน คุณค่าต่อองค์กร แนวทางการบันทึกผลงาน PLC โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ซิโนไทยสตาร์ช จำกัด จังหวัดนครปฐม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนภัทรญาณวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๐

     วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด ๕ โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น ม.4 ณ วัดป่าปฐมชัย จ.นครปฐม

     ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560 โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจัดการเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำโดยนายธีระวุฒิ สาบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายพุทธบุตร จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ วัดป่าปฐมชัย จ.นครปฐม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น ม.5-6 ณ วัดสระกระเทียม จ.นครปฐม

     ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560 โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจัดการเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 นำโดยนางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายพุทธบุตร จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ วัดสระกระเทียม จ.นครปฐม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น ม.2 ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

     ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจัดการเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นำโดยนางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายพุทธบุตร จำนวน ๓ วัน ๒ คืน ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น ม.3 ณ วัดสระกระเทียม จ.นครปฐม

     ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจัดการเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำโดยนางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายพุทธบุตร จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ วัดสระกระเทียม จ.นครปฐม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น ม.1 ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

     ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจัดการเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำโดยนางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายพุทธบุตร จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี ......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/269 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๒ - ๓ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทร:๐๓๕๕๓๕๔๑๗ แฟกซ์:๐๓๕๕๓๕๔๑๘

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36