[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาครุแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp รุ่นที่ 6 เพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เนื่องในเทศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วม “สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2560” เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 พร้อมคณะผู้บริหาร สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เพื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มแผนอัตรากำลัง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"(Professional Learning ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"(Professionak Learning ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สพป.พล เขต 2,สพป.พล เขต 3 เดินทางมาส่ง ดร.มารศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางสาววีร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายการุณ. สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมศึกษานิเทศก์ สพม.39 ให้การต้อนรับ นายมนูญ ใยบัวเทศ ประธานคณะกรรม......
อ่านข่าวต่อ....