[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป.พล เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพม เขต 39 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

คณะผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมต้อนรับนายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ร่วมต้อนรับนางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สพม.6 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.6 พร้อมค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

คณะบุคลากร สพม.39 ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 เดินทางมาส่งนางนางนุชลี ดีคำ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เดินมาทางรับตำแห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

คณะบุคลากร สพม.เขต 39 ร่วมแสดงความยินดีในความก้าวหน้า ในหน้าที่งานกับ นางสาวณัฏฐณิชา วีระกิจพานิช,นางสาวสุกัญญา ชลทา ที่เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ สพป.......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ประธานเปิดการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือาชีพในประชาคมอาเซียน ปี 2560 ด้วยสำนักงานเขตพื้นท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผอ.โรงเรียนชาติตระการวิทยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ประธานเปิดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

บุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมแสดงมุฑิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียญอายุราชการ 4 ท่านคือ นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39,นายวั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วัตถุประสงค์เพื่อพั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายวันชาติ อ่วมแจง รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ประธานเปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ประธานเปิดการสัมมนา "เขตสุจริต คิดฐานสอง "และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง.ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ. สพม.39 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญปร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ. สพม 39 ประธานเปิดการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยและวิธีปฏิบัติทางปกครอง สำหรับผู้อำ......
อ่านข่าวต่อ....