[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) จัดฝึกซ้อมป้องกันและเผชิญเหตุอัคคีภัยให้กับบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้วิธีป้องกันแล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้าน Thai Denmark Milk Shop ในบันทึกความร่วมมือโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจร้านจำหน่ายผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 ร่วมเปิดโครงการ OSOTSPA Road to University “ร่วมสานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 256......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

คณะบุคลากร สพม.39 ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 86 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันนี้(5 ส.ค.60) นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) เปิดเผยว่า การบริหารงานตามภารกิจหน้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ,นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ประธานประชุมคณะกรรมการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

เมื่อวันที่ (22 กรกฎาคม 2560) นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ประธานเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยพลังเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ประธานประชุมติดตามความก้าวหน้างานติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดในระบบ e-MES เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค์ในก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ประชุมติดตามระบบลงทะเบียนประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู รูปแบบครบวงจร ของ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

สพม.39 ประชุมชี้แจงและกำหนดผู้รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลตามกลยุทธิ์และตัวชีวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีการดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ศูนย์ประสานงาน สพม.39 จังหวัดอุตรดิตถ์

นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้ม......
อ่านข่าวต่อ....