[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด กิจก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผอ.โรงเรียนบางระกำวิยศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 เป็นประธานพิธีปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ดูแลช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ประธานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้กับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 31 โร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39,นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39,นายวันชาติ อ่วมแจง รอง ผอ.สพม.39 ,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ประธานปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อปลูก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒบุคลากรเพื่อรองรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2560 กิจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ประธานปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp รุ่นที่ 5 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

พันเอกจิตรกร บุญตา รองหัวหน้าชุดประสานงานมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ,นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.39 ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Pro......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 พร้อมด้วย นายพงษ์เทพ ทองคำพงษ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ,นายวันชาติ อ่วมแจง ,นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 และบุคลากร สพม.39 ร่วมแสดงความยินดีกับนางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ ผอ.กลุ่มนโยบา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ประธานประชุมทราบเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการภาคและส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

สภานักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางวิทยศึกษา,โรงเรียนชาติตระการวิทยา,โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย พิษณุโลก,โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม และโรงเรียนฟากท่าวิทยา มอบดอกด......
อ่านข่าวต่อ....