[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โรงเรียนดอนทองวิทยา นำโดยนางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา พร้อมทั้งคณะครู จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในระหว่างวันที่ 6..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2560 นางอุไรปัญญาสิทธิ์ พร้อมทั้งคณะครูร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการกิจกรรมครอบครัวผูกพันสมานฉันท์สังคมไทย
โรงเรียนดอนทองวิทยา ร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดโครงการโครงการกิจกรรมครอบครัวผูกพันสมานฉันท์สังคมไทย โดยผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนักเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุทรภู่
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนดอนทองวิทยาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา คณะครูและนักเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนดอนทองวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู มอบตัวเป็นศิษย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา ขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนดอนทองวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนดอนทองวิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมีว่าที่พันตรีบุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา พร้อมทั้งคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยาให้เกียรติเป็นประธานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของนักเรียน ระหว่างว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนดอนทองวิทยา นำโดยผู้อำนวยการอุไร ปัญญาสิทธิ์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนดอนทองวิทยา
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ครูสวัสดิ์ วงศสอนและครูวันเพ็ญ ดีอ่ำ ต้อนรับนางชวนชม นิ่มเจริญ นางนางเปรมฤดี เกลาพิมายและคณะบุคลากร สพม.39 เพื่อเยี่ยมบ้าน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีมอบทุนการศึกษา
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 คณะผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นผู้ทำความดีต่อสังคมและส่วนร่ว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 โรงเรียนดอนทองวิทยา โดยผู้อำนวยการอุไร ปัญญาสิทธิ์ พร้อมทั้งคณะครู จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียน จำนวน 48 ทุน ร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อเฉลิม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการลูกเสือต่อต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนดอนทองวิทยา นำโดยว่าที่พันตรีบุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือต่อต้านภัยยาเส..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]