[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะครู มารดาและนักเรียน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ห้องโ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ คณะครู ลูกเสือ-เนตรนารี และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ศึกษานิเทศอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไร พร้อมคณะ มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายกร เลืออกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายกร เลือกหาผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยง วิทยาเเละคระครูได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่หอประชุมหยีวิยม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทั้ง ๘ โรงเรียน ได้เข้าร่วมอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและสภานักเรียนโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

วันที่ ๒๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

วันที่ ๒๗ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาได้จัดกิจกรรม “การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา” โดยอาศัยความร่วมมือ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทางโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา จัดงานเปิดรั้วโรงเรียน โดยอาศัยความร่วมมือกับชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความสามารถทางวิชาการ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทางโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาได้ทำพิธีถวายราสดุดี ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาร่วมกัน ปลูกต้นราชพฤกษ์ และต้นกล้วยจำน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา พร้อมใจกัน ทำโบว์ริบบิ้นไว้ทุกข์ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสวนเ......
อ่านข่าวต่อ....