[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 30 พฤษภาคม2560 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมรณรงค์กระตุ้นจิตใต้สำนึกการประหยัดและการอนุรักษ์พลังงา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา นำโดย ผอ.ชยพล เอ็บมูล ร่วมกับ ศป.ปส.อำเภอลับแล พร้อมด้วย ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม,เจ้าหน้าท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1 ปร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา ได้กำกับ ดูแล ความเรียบร้อยการดำเนินการสอบข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จากสำนั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ "เปิดบ้านแห่งการเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ทำกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 27 มกราคม 2560 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ได้เข้าร่วมงาน "วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย" ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จัดโดยจังหวัด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่ชนะจากการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4คน ประกอบด้วยนางสาวยลดา อินนุ่ม,นางสาวสุดารัตน์ อินนันชัย,นายธนวัฒน์ บุญมากและนายชนะชัย ทั่งรอด ส่งผลงานเปเปอร์มา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

โรงเรียนลับแลศรีวิทยาคว้าถ้วยรางวัลมารยาทยอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ์ และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนลับแลศรีวิทยามีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียน จำนวน 9 ท่าน เป็นเชื้อชาติเยอรมัน เนเธอแลน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่17-18มกราคม2560 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา นำโดย ผอ.ชยพล เอ็บมูล พร้อมครูผู้รับผิดชอบกีฬาของโรงเรียนได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ผอ.ชยพล เอ็บมูล พร้อมคณะครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา เข้าร่วมงานวันครู ปี 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร อำเภอลับแล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

วันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา นำโดยนายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยสภานักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมกิจกร......
อ่านข่าวต่อ....