[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโรคเอดส์และการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

30 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา นำโดย ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางปิติรัตน์ พิมพ์เนาว์ ครูแกนนำ น.ส.สาวิณีย์ จานตาดี นั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

23 พ.ย.2560 คณะมูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ม.บ.ม.ท.) นำโดย ผอ.สุวรรณา เอมประดิษฐ์และคณะ เดินทางมามอบทุนการศึกษา 27 ทุน จำนวน 40,50......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

19 กันยายน 2560 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาจัดกิจกรรมวันวิชาการ"ก้าวเล็กที่มั่นคง สู่ก้าวที่เจริญด้วยความรู้อันมั่งคั่ง" โดยได้จัดนิทรรรศการและให้นักเรียนร่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

5 กันยายน 2560 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่ 2 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์จัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยานำโดยว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง คณะครูและนักเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียบ่อโพธิ์วิทยา รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรวมในสถานศึกษา จากนางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

20 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ได้นำคณะครูและบุคลากร จำนวน 14 คน นักเรียน 4 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม อำเภอวังทอง จังหว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

6 ก.ค.2560 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาได้จัดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวัน สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560 นอกจากนี้ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

29-30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ นำนักเรียนชั้น ม.4-6 จัดโครงการเยาวชนรักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ได้อ่านสารของนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

23-25 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยานำนักเรียนร่วมกิจกรรมค่าย “ประชารัฐร่วมใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน” รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....