[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จัดกิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ //นางสาวษณอนงค์ ชูรา : ภาพ, ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม โดยงานบริหารวิชาการ จัดสอบวัดผลประเมินผลนักเรียน เรื่อง "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้กิจกรรมประกวดการแต่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จัดสอบแบบวัดความเป็นพลเมือง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยจัดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ จำนวน 35......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สมัครจำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จัดกิจกรรม 108 อาชีพ และ Fix it center ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโทัย ตามโครงการเรียนร่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 งานกิจการนักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำเข้าพรรษา โดยมี พ.อ.อ.เศกสรรค์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จัดพิธีสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือโดยมี พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จัดพิธีเปิดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมี ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จัดพิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม โดยได้รับการสนับสนุนจากธาคารออมสิน สาขาทรัพย์ไพรวัลย์ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนและชุมชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนไม่หลง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม นำคณะครู และนักเรียน ร่วมงานมุทิตาจิต พระอาจารย์วิรัตน์ วัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี (ว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จัดสอบ LAS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศ......
อ่านข่าวต่อ....