[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ปชส.โรงเรียนพิชัย

เมื่อวันที่ 13ตุลาคม 2560นางชวนชอบ จิสัณทนนท์ , นายชะเริงพจน์ พัดจันทร์หอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เเละ กลุ่ม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

17 ตุลาคม 2560 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิยาคม พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ หนองทราย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการ ก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนเขตตรวจราช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มอบโล่เกียรติยศให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ และวุฒิบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 3-12 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 29 คน เข้าร่วมโครงการติวเข้มเติมเต็มโอกาส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์นำโดยนางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์นำต้นดาวเรืองที่คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกันปลูกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้กำลังผลิดอกอย่างสวยงา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ปชส.โรงเรียนพิชัย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะครู เเละตัวเเทนนักเรียนโรงเรียนพิชัย เข้าร่วมขบวนในงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ (วันพระเจ้าเปิดโลก) ณ วัดท่าไม้เหนือ ต.บ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ปชส.โรงเรียนพิชัย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โรงเรียนพิชัยจัดกิจกรรม "ชาวพิชัย ม่วนใจ๋ วัยเกษียณ" ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนพิชัย มีคร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนจ่านกร้องจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนจ่านกร้อง ณ ห้องเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

โรงเรียนจ่านกร้องจัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อ วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องชมพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ SWOT สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประ......
อ่านข่าวต่อ....