[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีและถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

21 เมษายน 2560 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผอ. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม และผู้บริหารในสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เข้าร่วมรดน้ำขอพร นายอนันต์ กิตติรัตนวสินธ์ นายอำเภอว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

คณะครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (ระดับ ม.ปลาย) ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 2560 ณ สพฐ.73 โร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

วันที่ 19 เมษายน 2560 คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมซ้อมการรำถวายพระพุทธชินราช ณ บริเวณสวนชมน่าน ในวาระโอกาสครบรอบ 660 ปี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

วันที่่ 19 เมษายน 2560 ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะครู ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

วันที่่ 11 เมษายน 2560 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจาก ผอ.ประสพศรี เตมียบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วย ครูสยาม-ครูกาญจนา สารมะโน และผู้ปกครองนักเรียน ร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 12 เมษายน 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยได้มีกิจกรรมเลี้ยงภัตตาหารแด่สาม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

นายประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม จัดกิจกรรมสรงน้ำพระประจำโรงเรียน ได้แก่ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพรหม ศาลตาขุนใหญ่ ยายเรือนแก้ว ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

วันที่่ 10 เมษายน 2560 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตร่ คณะศิษย์เก่า คณะครู-บุคลากรและนักเรียนโ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันที่ 10 เมษายน 2560 นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา นายชาญยุทธ ลูกพลับ พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ รองผู้อำนวยการ พร้อม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

วันที่ 9 - 18 เมษายน 2560 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วย ครูสยาม-ครูกาญจนา สารมะโน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมนำเด็กช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 9,989 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณา......
อ่านข่าวต่อ....