[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ปชส.โรงเรียนพิชัย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย มอบเกียรติบัตรเเละเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ให้กับ เด็กชายสรศักดิ์ โพธิ์ดง เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

วันที่่ 26 มิถุนายน 2560 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อน้อมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ "กวีเอกของโลก"......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 โดยร่วมเดินขบวนกับอำเภอพรหมพิราม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้ทำพิธีบวงสรวงรูปปั้นของสุนทรภู่ ซึ่งเป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน ในวันเสาร์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม มอบหมายให้ นายศิริชัย ด้วงแดงครูชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา นำโดยนายวีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน และคณะครู นักเรียน โ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายกร เลืออกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

23-25 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยานำนักเรียนร่วมกิจกรรมค่าย “ประชารัฐร่วมใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน” รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
คันโช้งพิทยาคม

นางภิมุขสุดา ไวยกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม มอบหมายให้นายสุรชัย นาคน้อย ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม นำนักเรียนจำนวน 3 คน เข้าอบรมในโครงการ”ประ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ดำเนินการทดสอบ “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)” ตามแนวทางการประเมินผลนักเรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหาร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

นายแพร่ภักดิ์ คุปตานนท์ และคณะ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จำนวน 25 ทุน ทุนละ 4,100 บาท และได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2560 นางสาววรรณวิสา สุดสงวน ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ซื่งได้แก่ นางสาวศุภากร สืบสิงห์ นางสาวจุฬารัตน์ พรมโย นา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

22 มิถุนายน 2560 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการจัดคุณภาพการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป......
อ่านข่าวต่อ....