[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

23 ส.ค.2560 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมต่าง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
คันโช้งพิทยาคม

23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ดำเนินการทดสอบการวัดผลประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ภาคเรียนที่ 1 คร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์จัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา

ดร.อมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในการประชุมชี้แจงการคัดเล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จัดกิจกรรม "ค่ายภาษาพาเพลิน" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการช่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะครู และนักเรียน ได้เข้าชมกิจกรรม มหกรรมหนังสั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา หน้าที......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรม "ASEAN DAY" ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนและครู ตระหนัก แ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล(อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี) โดยนายสม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.45 น. ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม มอบหมายให้ นายศิริชัย ด้วงแดง ครูชำนาญการ ปฏิบัติราช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม

โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยท่าน นาย วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม เป็นประธาานในพิธี จัดให้มีก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

คณะครูโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำนักเรียนโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยงานวัดผลประเมินผลการศึกษา ดำเนินการทดสอบการวัดผลประเมินผล“การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนดอนทองวิทยา

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2560 นางอุไรปัญญาสิทธิ์ พร้อมทั้งคณะครูร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ......
อ่านข่าวต่อ....