ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1238 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1238สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ(3)20 ตุลาคม 2560งานประชาสัมพันธ์
1237ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีฯ(7)18 ตุลาคม 25กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1236ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19(7)17 ตุลาคม 25กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1235ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก(20)6 ตุลาคม 256กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1234ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(31)6 ตุลาคม 256กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1233ประชาสัมพันธ์การสั่งจองบันทึก สพฐ.ประจำปี 2561 (4)4 ตุลาคม 2560งานประชาสัมพันธ์
1232ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล (24)2 ตุลาคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1231ขอเชิญชวนสั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จ.กำแพงเพชร(21)21 กันยายน 2560งานประชาสัมพันธ์
1230ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดภาพวาดและตราสัญลักษณ์(14)19 กันยายน 2กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1229ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานทางวิทยศาสตร์ ครั้งที่ 24 (ประจำปี 2560)(19)13 กันยายน 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
1228ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education(32)13 กันยายน 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
1227ประชาสัมพันธ์ข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(CEFR)และข้อสอบวัดความรู้ของครู(14)13 กันยายน 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
1226โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประกาศหยุการเรียนการสอน(18)25 สิงหาคม 2560งานประชาสัมพันธ์
1225ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 2 (3)24 สิงหาคม 2กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1224โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว(31)22 สิงหาคม 2560งานประชาสัมพันธ์
1223ขอเชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ชิงเงินรางวัล(10)22 สิงหาคม 2560งานประชาสัมพันธ์
1222ขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2(8)22 สิงหาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
1221การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2(3)22 สิงหาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
1220การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1(4)22 สิงหาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
1219การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2(3)22 สิงหาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
1218การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.พช. เขต 1(3)22 สิงหาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
1217การรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ลำปาง เขต 2(4)22 สิงหาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน