แสดงข้อมูลทั้งหมดที่ รายงานข้อมูลแก้ปัญหายาเสพติด จำนวน 10 โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2560

รหัสโรงเรียนผลการรายงานข้อมูล
57042001เชียงของวิทยาคมไม่รายงาน
57042002บุญเรืองวิทยาคมไม่รายงาน
57042003ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกไม่รายงาน
57042004เทิงวิทยาคมไม่รายงาน
57042005ปล้องวิทยาคมรายงานแล้ว
57042006พญาเม็งรายไม่รายงาน
57042007แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมรายงานแล้ว
57042008ไม้ยาวิทยาคมไม่รายงาน
57042010ขุนตาลวิทยาคมไม่รายงาน
57042011ยางฮอมวิทยาคมไม่รายงาน

กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 42 รายการ/หน้า