แสดงข้อมูลทั้งหมดที่ รายงานข้อมูลแก้ปัญหายาเสพติด จำนวน 8 โรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2560

รหัสโรงเรียนผลการรายงานข้อมูล
57032001จันจว้าวิทยาคมรายงานแล้ว
57032003แม่จันวิทยาคมไม่รายงาน
57032004เชียงแสนวิทยาคมไม่รายงาน
57032005บ้านแซววิทยาคมรายงานแล้ว
57032006แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ไม่รายงาน
57032007วัดถ้ำปลาวิทยาคมไม่รายงาน
57032008สันติคีรีวิทยาคมไม่รายงาน
57032009ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกไม่รายงาน

กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 42 รายการ/หน้า