แสดงข้อมูลทั้งหมดที่ รายงานข้อมูลแก้ปัญหายาเสพติด จำนวน 11 โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2560

รหัสโรงเรียนผลการรายงานข้อมูล
57022001พานพิทยาคมไม่รายงาน
57022002พานพิเศษพิทยาไม่รายงาน
57022003นครวิทยาคมไม่รายงาน
57022004แม่อ้อวิทยาคมไม่รายงาน
57022005ดอยงามวิทยาคมไม่รายงาน
57022006ป่าแดดวิทยาคมไม่รายงาน
57022007แม่สรวยวิทยาคมไม่รายงาน
57022008วาวีวิทยาคมไม่รายงาน
57022009เวียงป่าเป้าวิทยาคมไม่รายงาน
57022010แม่เจดีย์วิทยาคมไม่รายงาน
57022011แม่ลาววิทยาคมไม่รายงาน

กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 42 รายการ/หน้า