แสดงข้อมูลทั้งหมดที่ รายงานข้อมูลแก้ปัญหายาเสพติด จำนวน 11 โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2560

รหัสโรงเรียนผลการรายงานข้อมูล
57012001สามัคคีวิทยาคมไม่รายงาน
57012002ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ไม่รายงาน
57012003เม็งรายมหาราชวิทยาคมไม่รายงาน
57012004ห้วยสักวิทยาคมไม่รายงาน
57012005โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายไม่รายงาน
57012006ดอนชัยวิทยาคมไม่รายงาน
57012007จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายไม่รายงาน
57012008สามัคคีวิทยาคม 2ไม่รายงาน
57012009ดอนศิลาผางามวิทยาคมไม่รายงาน
57012010เวียงชัยวิทยาคมไม่รายงาน
57012011เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมไม่รายงาน

กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 42 รายการ/หน้า