แสดงข้อมูลทั้งหมดที่ รายงานข้อมูลแก้ปัญหายาเสพติด จำนวน 9 โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2560

รหัสโรงเรียนผลการรายงานข้อมูล
56022001จุนวิทยาคมไม่รายงาน
56022002พญาลอวิทยาคมไม่รายงาน
56022004เชียงคำวิทยาคมไม่รายงาน
56022005ฝายกวางวิทยาคมไม่รายงาน
56022006เชียงม่วนวิทยาคมไม่รายงาน
56022007ปงรัชดาภิเษกไม่รายงาน
56022008โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมไม่รายงาน
56022009ขุนควรวิทยาคมไม่รายงาน
56022010ภูซางวิทยาคมไม่รายงาน

กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 42 รายการ/หน้า