แสดงข้อมูลทั้งหมดที่ รายงานข้อมูลแก้ปัญหายาเสพติด จำนวน 9 โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2560

รหัสโรงเรียนผลการรายงานข้อมูล
56012001พะเยาพิทยาคมไม่รายงาน
56012002ฟากกว๊านวิทยาคมไม่รายงาน
56012003พะเยาประสาธน์วิทย์ไม่รายงาน
56012004ดอกคำใต้วิทยาคมไม่รายงาน
56012005ถ้ำปินวิทยาคมไม่รายงาน
56012006งำเมืองวิทยาคมไม่รายงาน
56012007แม่ใจวิทยาคมไม่รายงาน
56012008ดงเจนวิทยาคมไม่รายงาน
56012009เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาไม่รายงาน

กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 42 รายการ/หน้า