ระบบรายงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 8177 ครั้ง  
การรายงานข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติด


เอกสารประชาสัมพันธ์