[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :sirilak.RYW.

แสดงความยินดี และชื่นชมกับความสำเร็จ ของ นายณัฐชนน สาระธนะ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์วัดโสภณวนาราม และวัดมาบตาพุด ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

วันศุกร์ที่3พฤศจิกายน 2560 นายศิริชัย หอมดวงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนและนางจันทนา สารเจริญ ครูแนะแนวร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุรีย์ ใบบัว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะกรรมการรวม 18 คน ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีนายพรศักดิ์ ทิพย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :sirilak.RYW.

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการธีระวัธน์ สิงหบุตร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระยอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :sirilak.RYW.

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่บริเวณแม่น้ำระยอง ข้างสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ซึ่งภายในงานได้จัดกิจก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :sirilak.RYW.

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่บริเวณแม่น้ำระยอง ข้างสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ซึ่งภายในงานได้จัดกิจก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :suwan

นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ได้รับเกียรติจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อทอง เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ และให้การส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี เด็กดี V-star ณ วัดโสภณวนาราม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง นำโดยนายพรศักด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน Science Show ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตปลาย ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 นางสาวณัฐพร จันเทพา นางสาววิภาดา บัณฑิตย์ผล และMiss Ma Hang ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) นำนักเรียนเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 นางสุมาลี วังทรายทอง และนางสาวสุภาภรณ์ มุสิกวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น) นำนักเรียนเข้าร่วม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Phanthongsch

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาม 2560 เวลา 20.00 น.โรงเรียนพานทองร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วยการแสดงมหรสพ (โขน) ตอนนารายณ์เจ็ดปา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :suwan

ผู้อำนวยการสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ และช่วยงาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :chumkhor

โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็กวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเด็กได้เดินทางมามอบตู้หนังสือให้กับนักเรียนโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จำนวน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :suwan

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นายสมคิด กลับดี เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน และได้นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :bbmschool

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" และชุมชนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโว ด้วยข้าวสาร อาหารแห้งและข้าวต้มหาง แด่พระภิกษุสงฆ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 นางสาวณัฐพร จันเทพา นางสาววิภาดา บัณฑิตย์ผล และMiss Ma Hang ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) นำนักเรียนจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

29 สิงหาคม 2560นางจันทนา สารเจริญ ครูแนะแนว เข้าร่วมให้ข้อมูลโครงการด้านการศึกษาของสมาคมเพื่อชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดแผนงานประจำปี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้มอบดอกไม้จันทน์ให้กับ นายศลักษณ์ สาครเสถียร นักวิชาการพั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โดย นายเฉลิมวุฒิ วรเวช นายปริพันธ์ หมั่นค้า และ นายวัชระ มาเพชร ได้เข้าร่วมโครง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2560 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

วันที่ 7 กันยายน 2560 นางสาวจารุวรรณ ช่างเหล็กและนางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์ และตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5/5 เข้าร่วมประกวดจัดบูธนิทรรศการความรู้เฉพาะถิ่น ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว :suwan

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 6 กันยายน 2560 และรับการติดตาม ตรวจสอบการนิเทศการสอนของ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนทีมกันเกรา ซึ่งผ่านการคัดเลือกรอบแรกในโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม เข้า......
อ่านข่าวต่อ....