[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนระยองวิทยาคม

แสดงความยินดี และชื่นชมกับความสำเร็จ ของ นายณัฐชนน สาระธนะ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์วัดโสภณวนาราม และวัดมาบตาพุด ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันศุกร์ที่3พฤศจิกายน 2560 นายศิริชัย หอมดวงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนและนางจันทนา สารเจริญ ครูแนะแนวร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุรีย์ ใบบัว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะกรรมการรวม 18 คน ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีนายพรศักดิ์ ทิพย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนระยองวิทยาคม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการธีระวัธน์ สิงหบุตร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระยอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนระยองวิทยาคม

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่บริเวณแม่น้ำระยอง ข้างสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ซึ่งภายในงานได้จัดกิจก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนระยองวิทยาคม

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่บริเวณแม่น้ำระยอง ข้างสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ซึ่งภายในงานได้จัดกิจก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ได้รับเกียรติจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อทอง เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ และให้การส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี เด็กดี V-star ณ วัดโสภณวนาราม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง นำโดยนายพรศักด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน Science Show ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตปลาย ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 นางสาวณัฐพร จันเทพา นางสาววิภาดา บัณฑิตย์ผล และMiss Ma Hang ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) นำนักเรียนเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 นางสุมาลี วังทรายทอง และนางสาวสุภาภรณ์ มุสิกวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น) นำนักเรียนเข้าร่วม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพานทอง

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาม 2560 เวลา 20.00 น.โรงเรียนพานทองร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วยการแสดงมหรสพ (โขน) ตอนนารายณ์เจ็ดปา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

ผู้อำนวยการสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ และช่วยงาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร......
อ่านข่าวต่อ....