[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมโครงการจิตอาสาประ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม “ตักบาตรตวงบุญ..วิถีพุทธ” ประจำเด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงาน อย.น้อย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และชมรม Science Skill for Oryornoi ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ อย.น้อย และแนะนำหน้าที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

นางสาวจารุวรรณ ช่างเหล็ก และนางสาวนิภาพร คำมุงคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนนิคมวิทยา

นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 เนื้อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนนิคมวิทยา

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยาจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ไปยังวัดเขาโพธ์เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีชาวพุทธ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนนิคมวิทยา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยาจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2560 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีชาวพุทธ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันพุธที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) PLC กับตัวแทนบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ในการร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนภา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาเข้าร่วมขบวนประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 กับหน่วยงานต่างๆของอำเภอบ่อทอง จ.ชลบุรี นำทีมโดยผู้อำนวยการสมคิด กลับดี วัน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารและนางสาวสุรีย์ ใบบัว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปต้อนรับค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) เป็นตัวแทนมอบแบบฝึกทักษะ "เพิ่มอาหารสมอง พัฒนาตน" วิชาคณิตศาสตร์ 10 ชุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ผอ.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง รองสุรีย์ ใบบัว คณะผู้บริหารและครูร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขจากโรง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 ครูสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์ ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยนักเรียน จำนวน 30 คน ร่วมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 ครูสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์ ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE นำนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 7 คน ร่วมศึกษาดู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันพฤหัสที่ 22 มิถุนายน 2560 ทางงานสภานักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้......
อ่านข่าวต่อ....