ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 488585  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

     นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : อำไพ นกเด่น)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ตักบาตรตวงบุญ วิถีพุทธ

     ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม “ตักบาตรตวงบุญ..วิถีพุทธ” ประจำเดือนกรกฎาคมขึ้น เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนได้ทำบุญตักบาตร สร้างอานิสงส์ผลบุญแก่ตนเอง โดยจัดกิจกรรมขึ้นบริเวณทางเดินอเนกประสงค์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ผู้รายงานข่าว : ปรียาภรณ์ เวียงสมุทร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : อย. น้อย สร้างสุขภาพดี ชีวีมีสุข

     ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงาน อย.น้อย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และชมรม Science Skill for Oryornoi ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ อย.น้อย และแนะนำหน้าที่ของนักเรียน อย.น้อย ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน พร้อมกับให้นักเรียนร่วมสนุกในการตอบคำถามชิงรางวัล ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย คุ้มค่า ทั้งในโรงเรียนและชุมชน (ภาพ/ข่าว : สุปราณี ศรีวิชา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ม.พ.พ.คว้ารางวัลแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับภาคตะวันออก

     นางสาวจารุวรรณ ช่างเหล็ก และนางสาวนิภาพร คำมุงคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรม ระดับภาคตะวันออก จัดโดยศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ผลปรากฏว่า รางวัลชมเชยอันดับ1 พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ นายชณายุทธ ไชยะโอชะ, นายไตรรงค์ ยศแก้ว และนายณัฐวุฒิ หวังพิทักษ์ จากทั้งหมด 64 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมวิทยา
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์

     นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 เนื้อหาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การจัดองค์ประกอบภาพ การถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ การฝึกถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อนำมาทำ Templte OBEC Line ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องชมทะเล โรงแรมเมาเท่นบีช รีสอร์ท พัทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมวิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

     วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยาจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ไปยังวัดเขาโพธ์เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีชาวพุทธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมวิทยา จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2560

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยาจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2560 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีชาวพุทธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) PLC กับตัวแทนบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

     วันพุธที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) PLC กับตัวแทนบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ในการร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โดยมี นายศิริชัย หอมดวงศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและนางสาวอรัญญา ตุลยเมธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการPLCเพื่อร่วมกันพิจารณาความต้องการพื้นฐานและงบประมาณในการจัดทำห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ในไตรมาสแรก ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน 6 เดือน ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.บ่อทอง

     โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาเข้าร่วมขบวนประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 กับหน่วยงานต่างๆของอำเภอบ่อทอง จ.ชลบุรี นำทีมโดยผู้อำนวยการสมคิด กลับดี วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อทอง ถึง วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง (วัดบน) (ภาพ/ข่าว งานโสตทัศนศึกษา) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

     ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารและนางสาวสุรีย์ ใบบัว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา เรื่องการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จำนวน 65 คน ภาพ/ข่าว : นางอำไพ นกเด่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มอบแบบฝึกทักษะ "เพิ่มอาหารสมอง พัฒนาตน"

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) เป็นตัวแทนมอบแบบฝึกทักษะ "เพิ่มอาหารสมอง พัฒนาตน" วิชาคณิตศาสตร์ 10 ชุดและวิชาภาษาไทย 15 ชุด จัดทำโดยงานบริการทางการศึกษาพิเศษ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ให้กับนางอัญชลี อิสสรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ตัวแทนรับมอบ ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)...........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

     ผอ.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง รองสุรีย์ ใบบัว คณะผู้บริหารและครูร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขจากโรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น จำนวน 23 คน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ภาพ/ข่าว อ.อำไพ นกเด่น ผู้ส่งข่าว ด.ช.ภูมิพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจ

     วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 ครูสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์ ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยนักเรียน จำนวน 30 คน ร่วมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนกวงฮั้ว จ. ระยอง ภาพ/ข่าว : นางสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 ครูสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์ ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE นำนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 7 คน ร่วมศึกษาดูงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ในการประกวดระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 ภาพ/ข่าว : นางสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : น้อมวันทา บูชาครู

     วันพฤหัสที่ 22 มิถุนายน 2560 ทางงานสภานักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึงพระคุณของครู ทั้งนี้มีศิษย์เก่ามาร่วมงานอย่างอบอุ่น โดยศิษย์เก่าได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับรุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคบ่าย (งานโสตทัศนศึกษา : ภาพ, ปริพันธ์ หมั่นค้า : ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/124 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-397501-5 โทรสาร 038-397510

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36