@@@ "คุรุสภา"เล็งปรับใหญ่มาตรฐานการสอนครู คุรุสภาเตรียมยกเครื่องมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติงานจะต้องปรับปรุงครั้งใหญ่ เพราะไม่ตอบโจทย์ โดยจะโยงเข้ากับการขอเลื่อนวิทยฐานะ "สมศักดิ์" เผยเตรียมเสนอรายงานบอร์ดคุรุสภา และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มิ.ย.นี้ นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (รองเลขาฯ สกศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หน่วยผลิตบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยใช้ครูทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยมีนายไพฑูรย์ สินลารัตน์ เป็นประธานนั้น ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า หลักการในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา จากปัจจุบันที่กำหนดเป็น 11 มาตรฐานความรู้ ควรปรับเป็นการเน้นมาตรฐานสมรรถนะ โดยจัดกลุ่มให้มีความกระชับ ชัดเจน ประเมินผลได้ สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน เทียบเคียงกับมาตรฐานอาเซียน เป็นสากล และสามารถจำแนกระดับคุณภาพได้ ร่างโครงสร้างมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2.มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 3.มา
สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) รุก
พัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากร
 


               
          ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสามารถ รังสรรค์ รก.ผอ.สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 (จังหวัดนราธิวาส) (ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพ/ข่าว)
           วันนี้พาไปดูเรื่องราวของ น้องแอนนา ศรีธารโต ผู้สืบทอดเชื้อสาย ซาไก รุ่นสุดท้ายของหมู่บ้าน ที่จังหวัดยะลา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตามความต้องการของตนเอง และมีความฝันอยากเป็นตำรวจดูแลปกป้องชาติ แต่ด้วยฐานะทางบ้านที่ยากลำบาก ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องแอนนา ศรีธารโต.... เบอร์โทรศัพท์ : 085-674-0833 ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เลขที่บัญชี 020205911132 ธนาคารออมสิน สาขาบันนังสตา ชื่อบัญชี ด.ญ.แอนนา ศรีธารโต หรือ นางสาวพรรณนิภา จุลมณีโชติ (บัญชีดังกล่าวได้รับการดูแลจากทางโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์) (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 627 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 227942 ครั้ง Your IP Address is 54.162.136.26
          ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสามารถ รังสรรค์ รก.ผอ.สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 (จังหวัดนราธิวาส) (ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพ/ข่าว)
 


          

 
           วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสามารถ รังสรรค์ รก.ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) มอบหมายให้เดินทางประชุมคณะทำงานสร้างความรับรู้ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนการทำงานให้สาธารณชนได้รับรู้ ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพ/ข่าว)
           วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสามารถ รังสรรค์ รก.ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) มอบหมายให้เดินทางประชุมคณะทำงานสร้างความรับรู้ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนการทำงานให้สาธารณชนได้รับรู้ ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพ/ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
secondary15@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสามารถ รังสรรค์ รก.ผอ.สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 (จังหวัดนราธิวาส) (ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวีรวัฒน์ คงพิน รอง ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ร่วมประชุมพบปะผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมอัญชลีน่า รามคำแหง 65 กรุงเทพมหานคร (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม โดย นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สังกัด สพม. 15 คัดกรองนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ อ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง จำนวน 23 คน จากนักเรียน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 แบบยั่งยืนเป็นนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสามารถ รังสรรค์ รก.ผอ.สพม.15 มอบหมายให้ นางดาเรศ สิโรตมาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรรกูฏ ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
วันที่ 2 พค.2560 สพม.15 โดย นายดุลลาภ ตาเล๊ะ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ยะลา จังหวัดยะลา เดินทางนำนักเรียนในโครงการสานฝัน การกีฬาฯ เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ ชมกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ร่วมกิจกรรม ชมการถ่ายทดสดและร่วมรายการ "เรื่องเล่า ชาวบ้าน" ในห้องส่ง เพื่อเป็นประสบการณ์ และเรียนรู้ถึงกระบวนการถ่ายรายการวิทยุโทรทัศน์ของสถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง 5 ในรายการเรื่องเล่าชาวบ้าน (ทีมงานประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560
"เรียนดี กีฬาเด่น เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เน้นระเบียบวินัย มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม" เป็นคุณลักษณะของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา 2560 นี้มีนักเรียนในโครงการ จำนวน 947 คน ศึกษาในโรงเรียน 8 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ @จังหวัดยะลา 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2. โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อำเภอเบตง จังหวัดยะลาโอกาสที่ดีของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้..ขอบคุณรัฐบาลที่ได้สานฝันให้กับนักเรียนที่รักและชอบกีฬาให้เป็นความจริงและเป็นรูปธรรม @ จังหวัดนราธิวาส 1.โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดยะลา 2. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดยะลา @ ปัตตานี 1. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2. โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี @ จังหวัดสงขลา 1. โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา @ จังหวัดสตูล 1. โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล ***โอกาสที่ดีของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้..ขอบคุณรัฐบาลที่ได้สานฝันให้กับนักเรียนที่รักและชอบกีฬาให้เป็นความจริงและเป็นรูปธรรม***
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 นายสามารถ รังสรรค์ ผอ.สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางร่วมประชุมรับนโยบายเร่งด่วนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ เลขา กพฐ. ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.จักรพรรดิ วะทา ประธานกรรมการ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับประเทศ (นานาชาติ) พร้อมคณะกรรมการเดินทางถึงโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส นางกานต์ชนก มางัดสาเร๊ะ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับประเทศ เป็นผู้นำเสนอ โดยมี นายเจริญ จันทร์ทอง ผู้อำนวยโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นายธานนท์ รัฐสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทน ผอ.สพม.15 นายอำเภอเจาะไอร้อง นายราเมศ น้อยสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ นายอานนท์ เพชรกาญจนมาลา รอง ผอ.รร.นราสิกขาลัย ส่วนราชการใกล้เคียง ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่าน ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น (จิดาภา สุวรรณกูฏ ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
วันนี้ (24 มีนาคม 2560) นายธานนท์ รัฐสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อม นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.15 เดินทางวางแผนเตรียมความพร้อมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับประเทศ ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ซึ่งผู้นำเสนอผลงาน ได้แก่ ครูกานต์ชนก มางัดสาเร๊ะ ครูโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ได้รับคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับประเทศ ณ โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง กับโรงเรียน กับ สพม.15 กับกระทรวงศึกษาธิการ และสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัว กับผู้อำนวยการโรงเรียน กับ ผอ.สพม.15 และ กระทรวง ศธ. ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (จิดาภา สุวรรณกูฏ ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานชุมนุมลูกเสือ จชต. สานสัมพันธ์ 6 ประเทศอาเซียน ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จับมือหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2560 จังหวัดสตูล นายวีรวัฒน์ คงพิน รอง ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางพร้อม นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม. 15 ร่วมงานแถลงข่าว เวลา 15.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ต.เจตน์พัธน์ ศรีวงศ์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล (รอง ผอ.รมน.) ร่วมในพิธีแถลงข่าว พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ได้เตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 5 เมษายน 2560 งานชุมชนลูกเสือครั้งนี้ จะมีลูกเสือเข้าร่วมประมาณ 6,000 คน ได้แก่ ลูกเสือจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกเสือจากภูมิภาคต่าง ๆ และลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จำนวน 280 คน เพื่อเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดีมีจิตอาสา มีความสามัคคีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข และร่วมกันบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นการพัฒนากิจกรรมและบุคลากรทางลูกเสือและยุวกาชาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย ทั้งนี้ ฐานกิจกรรมของการชุมนุมลูกเสือ ทั้ง 9 กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมศาสตร์พระราชา กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมเทิดไท้พระบรมราชจักรีวงศ์ และกิจกรรมประตูสู่อาเซียน ล้วนแล้วแต่เป็นฐานกิจกรรมที่ได้ฝึกประสบการณ์การดำรงชีพในค่าย ฝึกความอดทน ซึ่งทางศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วในทุกด้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้รับความรู้ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้กับเยาวชนลูกเสือ เนตรนารี ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับเพื่อนร่วมค่ายที่มาจากต่างพื้นที่กันอย่างมีความสุขและร่วมกันบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เกิดความสามัคคีบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยคาดหวังให้กิจการลูกเสือจะสามารถเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน และนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในระดับประเทศต่อไป จิดาภา สุวรรรกูฏ ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/64 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า