ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพม.15
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 565610  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ค่าย 3

     ขอแสดงความยินดีกับนายเจะรุสดี เบญจมะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ค่าย 3 รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559 และเป็นตัวแทนศูนย์แข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : รางวัลนักเรียนพระราชทาน

     ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชาญวิทย์ ปุยริพันธ์ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : งานครบรอบ 60 ปี วีระราษฎร์ประสาน

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”จัดงานชงโคแบ่งบาน วีระราษฎร์ประสาน 60 ปีโดยมีเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน การทำบุญตักบาตรร่วมกันในบริเวณโรงเรียน พิธีสงฆ์ และ พิธีละหมาดฮายัต เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล ในการนี้ ชมรมศิษย์เก่า วีระราษฎร์ประสาน กรุงเทพฯ ได้มอบทุนการศึกษา “พี่ช่วยน้อง ว.ส.”จำนวนเงิน 148,000 บาทและเงินสนับสนุนพัฒนาวิชาการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนรุ่นน้อง รุฮัยน่า หมะจิ ภาพ:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : "โครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตต์รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ"

     On 16 May 2017, Mr.Noppadol Muneerat, the directer of Thanto Wattanawit School, together withThanto Wattanawit Teachers including students are going to donate the blood at Thanto subdistrict conference hall Yala Province. Pannika: picture Aesah: News เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒวิทย์ นำคณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา "โครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตต์รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ" ณ หน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ฯ หอประชุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : ร่วมกันรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/ปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เพื่อพบปะ ทักทายนักเรียนเนื่องในวันเปิดทำการ การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่นักเรียน ให้มีความสุขในการเรียน และตั้งใจเรียน เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นุรไลลา ภาพ:แอซะห์ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์
หัวข้อข่าว : นายอำเภอไม้แก่นมาเยี่ยมโรงเรียน

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ ได้รับเกียรติจากท่านอดิศักดิ์ พันธ์คีรี นายอำเภอไม้แก่นและคณะ มาเยี่ยมคณะครู บุคลากรและนักเรียน โดยได้มอบแนวปฏิบัติแก่ครูและนักเรียนให้ปฏิบัติในด้าน การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการระมัดระวังด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คณะครูและนักเรียนมีความปลา่บปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งจะนำนโยบายของท่านนายอำเภอไปสู่การปฏิบัติต่อไป (เขมจิรา ธรรมโชโต ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :sorpor
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปฐมนิเทศ

     กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :sorpor
หัวข้อข่าว : ค่ายปรับพื้นฐาน

     กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :sorpor
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำมุสลีมะห์

     วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำมุสลีมะห์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนพระยาวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

     วันที่ 8-12 พฤษภาคม โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในกฎระเบียบและการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียน ทั้งนี้ มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆจากรุ่นพี่ และคณะกรรมการนักเรียนตลอดจนการพบปะครูที่ปรึกษา รุฮัยน่า หมะจิ ภาพ:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : "ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2560 "

     เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ได้จัดโครงการ "ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2560 ณ วัดเขาบันนังกระเเจะ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้นิมนต์พระมหาโฆษิต สพานทอง เป็นพระวิทยากรมาบรรยายธรรมและร่วมสนทนาธรรมกับคณะครูและนักเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชัญญานุช ภาพ:แอซะห์ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : "เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2560"

     เมื่อวันที่3-5 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ"เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2560" โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการคัดกรองการอ่าน การเขียน ซึ่งเป็นทักษะทางภาษาไทย และการคัดกรองการคำนวณทักษะทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งหมด 5 กล่มสาระวิชาด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้มีการปรับตัวกับสังคมในโรงเรียน และเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2560 ที่จะถึงนี้ กัณฐิกา ภาพ:แอซะห์ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
หัวข้อข่าว : ได้คอมพิวเตอร์ก่อนปิดภาคเรียน

     ตามที่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรยะรมเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ทางการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ตำบลยะรม พันตำรวจโท พรชัย ขวัญปัญญา สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรยะรมได้อนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนสามเเครื่อง ให้กับโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ได้รับเครื่องในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรยะรม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเช้านี้ที่บางปอ

      เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 25620 เวลา 7.30-9.00 น.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ได้จัดกิจกรรม เช้านี้ที่บางปอ เพื่อเป็นการพบปะ พูกคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก่อนปิดภาคเรียนกับประชาชนในเขตบริการกรรมการสถานศึกษา ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมช ผู้บังคับบัญชาหน่วยกองกำลังในพื้นที่และเพื่อนครู ผู้บริหารสังกัดประถมศึกษาและเอกชน ในตำบลบางปอ พร้อมทั้งมอบวุฒบัตรนักเรียนที่มีผลงานศิลปหัตถกรรมของโรงเรียนครั้งที่ 46 จังหวัดระนองโดยตัวแทนหลายสังกัดและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมีนโยบายฝากโร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
หัวข้อข่าว : โครงการสัมพันธ์ ชุมชน 2559

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 25620 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ได้จัดกิจกรรมโครงการสัมพันธ์ชุมชน 2559ซึ่ง ได้รับเกียรติจากตัวแทนศิษย์เก่าของโรงเรียนได้มาพบปะ เตรียมประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนและงานของโรงเรียนต่อไปและได้รับคามร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้บังคับหน่วยกองกำลัง ฉ.33 ในการดำเนินการ มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านบางปอ การแสดงซีละตำบลบางปอ 3 คู่ การระตารีกีปัดและซีละของนักเรียนโรง้รียนเฉลิมพระเกียรติกรมกลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ 2559 และแข่งข......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/265 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36