ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพม.15
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 572114  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :สตรียะลา
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารเป็นตัแทนมอบอินทผลัมแก่ครูมุสลิม

     วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ดร.ประสพ ชนามุยา ผอ.โรงเรียนสตรียะลา พร้อมด้วยนายพูลศักดิ์ เพ็ชรพวง รองผอ.โรงเรียนสตรียะลาและคณะครูร่วมรับมอบผลอินทผลัม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศอ.บต. เพื่อให้ครูมุสลิมใช้ในการละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน(สตรียะลา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :sorpor
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งสภานักเรียน

     โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อปฏิบัติงานกิจการนักเรียนและมีความตระหนัก ถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :sorpor
หัวข้อข่าว : บรรยาย"อิสลามศึกษาแบบเข้มสอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีอย่างไร"

     วันที่ 22 พฤษภาคม 25560 ได้มีการประชุม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "อิสลามศึกษาแบบเข้มสอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีอย่างไร" โดยท่านปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษาสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประวัติศาสตร์ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :sorpor
หัวข้อข่าว : พบปะให้โอวาท นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

     วันที่ 19/5/2560 : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนพระยาวิทยา นายอับดุลฮาลี แวดอเล๊าะ ได้พบปะให้โอวาท นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากประเทศอินโดนีเซีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ร่วมสนับสนุนอิหติกาฟเดือนรอมฎอน

     นายคอเล็ต บิสลีมีน ครูโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์และสภานักเรียนโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ร่วมเดินขบวนสนับสนุนกิจกรรมการอิหติกาฟในช่วงเดือนรอมฏอน ของโครงการของฮารับปันบารู อำเภอเมืง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ส่งครูย้าย

     เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายเจริญ จันทร์ทอง พร้อมคณะครูบุคลากรโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์บางส่วนร่วมเดินทางส่ง ครูมาซีเต๊าะ มะนิ สู่โรงเรียนต้นเซะ อ.รามัน จ.ยะลา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : น้ำใจจากเมืองกรุงสุ่ชายแดนใต้

     เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม คณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร นำโดยนายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษาเขต 2 กรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ร่วมบริจาครถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน ในสภาพดีพร้อมใช้งาน พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส ขอความดีงามได้มอบความสุขความเจรญแก่ทุกท่านในชีวิตการงานและครอบด้วยเถิด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร"
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร"จัดการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน 1/2560

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” ได้จัดการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมเทพรัตน์ โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” โดยท่านผู้อำนวยการ เสรี ยีดอรอแม คณะครูหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ ได้กล่าวพบปะผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ประชุมร่วมกัน และเสนอแนวทางการพัฒนานักเรียนร่วมกัน ทั้งนี้ได้แจกอินทผาลัมเป็นของที่ระลึก เพื่อต้อนรับ"เดือนรอมฎอน"เดือนอันประเสริฐและการทำความดีของชาวมุสลิม ในงานมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี ก่อนนักเรียนจะเข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ค่าย 3

     ขอแสดงความยินดีกับนายเจะรุสดี เบญจมะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ค่าย 3 รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559 และเป็นตัวแทนศูนย์แข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : รางวัลนักเรียนพระราชทาน

     ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชาญวิทย์ ปุยริพันธ์ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : งานครบรอบ 60 ปี วีระราษฎร์ประสาน

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”จัดงานชงโคแบ่งบาน วีระราษฎร์ประสาน 60 ปีโดยมีเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน การทำบุญตักบาตรร่วมกันในบริเวณโรงเรียน พิธีสงฆ์ และ พิธีละหมาดฮายัต เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล ในการนี้ ชมรมศิษย์เก่า วีระราษฎร์ประสาน กรุงเทพฯ ได้มอบทุนการศึกษา “พี่ช่วยน้อง ว.ส.”จำนวนเงิน 148,000 บาทและเงินสนับสนุนพัฒนาวิชาการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนรุ่นน้อง รุฮัยน่า หมะจิ ภาพ:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : "โครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตต์รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ"

     On 16 May 2017, Mr.Noppadol Muneerat, the directer of Thanto Wattanawit School, together withThanto Wattanawit Teachers including students are going to donate the blood at Thanto subdistrict conference hall Yala Province. Pannika: picture Aesah: News เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒวิทย์ นำคณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา "โครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตต์รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ" ณ หน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ฯ หอประชุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : ร่วมกันรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/ปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เพื่อพบปะ ทักทายนักเรียนเนื่องในวันเปิดทำการ การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่นักเรียน ให้มีความสุขในการเรียน และตั้งใจเรียน เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นุรไลลา ภาพ:แอซะห์ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์
หัวข้อข่าว : นายอำเภอไม้แก่นมาเยี่ยมโรงเรียน

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ ได้รับเกียรติจากท่านอดิศักดิ์ พันธ์คีรี นายอำเภอไม้แก่นและคณะ มาเยี่ยมคณะครู บุคลากรและนักเรียน โดยได้มอบแนวปฏิบัติแก่ครูและนักเรียนให้ปฏิบัติในด้าน การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการระมัดระวังด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คณะครูและนักเรียนมีความปลา่บปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งจะนำนโยบายของท่านนายอำเภอไปสู่การปฏิบัติต่อไป (เขมจิรา ธรรมโชโต ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :sorpor
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปฐมนิเทศ

     กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/265 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36