ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

[ Home | กลับหน้าหลักประกาศ ] | [ ตั้งประกาศใหม่ ] [ เข้าสู่ระบบจัดการประกาศ ]
จํานวนประกาศทั้งหมด 492 ประกาศ ค้นหาประกาศ
ประกาศที่ ประกาศ / Topic ผู้ตั้งประกาศ [วันที่ประกาศ] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0633 พิธีสักการะบรมครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [25 มิ.ย. 2559] 84 13 [25 มิ.ย. 2559]
0632 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [25 มิ.ย. 2559] 68 14 [25 มิ.ย. 2559]
0631 ตัวแทนครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลรอบเวียง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [23 มิ.ย. 2559] 62 9 [23 มิ.ย. 2559]
0630 สว.พย.ร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [19 มิ.ย. 2559] 44 2 [19 มิ.ย. 2559]
0628 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [18 มิ.ย. 2559] 68 4 [18 มิ.ย. 2559]
0627 พิธีไหว้ครูและมอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [18 มิ.ย. 2559] 134 46 [18 มิ.ย. 2559]
0624 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ต้อนรับศึกษาธิการ ภาค ๑๖ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [17 มิ.ย. 2559] 63 4 [25 มิ.ย. 2559]
0622 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ K.wongklom [17 มิ.ย. 2559] 87 39 [17 มิ.ย. 2559]
0620 ถวายภัตตาหารเช้าเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [9 มิ.ย. 2559] 42 0
0618 ต้อนรับครูต่างชาติและแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [9 มิ.ย. 2559] 68 3 [9 มิ.ย. 2559]
0616 ค่ายพัฒนาประสิทธิภาพผู้นำนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [9 มิ.ย. 2559] 49 6 [9 มิ.ย. 2559]
0615 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารงานหอพักนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [3 มิ.ย. 2559] 74 3 [3 มิ.ย. 2559]
0614 วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ K.wongklom [2 มิ.ย. 2559] 58 14 [2 มิ.ย. 2559]
0613 วันงดสูบบุหรี่โลก มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ K.wongklom [2 มิ.ย. 2559] 67 5 [2 มิ.ย. 2559]
0612 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ K.wongklom [2 มิ.ย. 2559] 47 2 [2 มิ.ย. 2559]
0611 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ K.wongklom [2 มิ.ย. 2559] 57 20 [2 มิ.ย. 2559]
0610 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [28 พ.ค. 2559] 53 6 [28 พ.ค. 2559]
0607 แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการศิลป์ชัย มณีขัติ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [26 พ.ค. 2559] 106 3 [27 พ.ค. 2559]
0606 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [24 พ.ค. 2559] 68 7 [24 พ.ค. 2559]
0605 โครงการมหกรรมเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ wongklom [24 พ.ค. 2559] 43 5 [24 พ.ค. 2559]
0604 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูชนาภา [20 พ.ค. 2559] 68 13 [22 พ.ค. 2559]
0603 ต้อนรับครูต่างชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [16 พ.ค. 2559] 46 2 [16 พ.ค. 2559]
0602 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเกียรติบัตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [16 พ.ค. 2559] 86 4 [16 พ.ค. 2559]
0601 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประชุมเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครู มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูชนาภา [13 พ.ค. 2559] 62 9 [13 พ.ค. 2559]
0600 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [12 พ.ค. 2559] 59 4 [12 พ.ค. 2559]
0598 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [12 พ.ค. 2559] 78 4 [12 พ.ค. 2559]
0597 สว.พย. กับผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [4 พ.ค. 2559] 66 0
0596 สว.พย. ชนะเลิศ To Be Number One Idol 6 ระดับประเทศ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [2 พ.ค. 2559] 62 2 [2 พ.ค. 2559]
0594 โรงเรียนภูซางวิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลิือกเป็นครูพิเศษ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ งานประชาสัมพันธ์ (วิเชียร ใจดี [25 มี.ค. 2559] 723 2 [25 มี.ค. 2559]
0593 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศา มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูนิโลบล [24 มี.ค. 2559] 148 6 [24 มี.ค. 2559]
= ประกาศใหม่ = ประกาศที่ยังไม่มีคนตอบ = ประกาศที่ถูกตอบแล้ว = ประกาศสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=1 กำลังแสดงหน้าที่ 2/17 หน้าถัดไป=3
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
[ ตั้งประกาศใหม่ ]