ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

[ Home | กลับหน้าหลักประกาศ ] | [ ตั้งประกาศใหม่ ] [ เข้าสู่ระบบจัดการประกาศ ]
จํานวนประกาศทั้งหมด 492 ประกาศ ค้นหาประกาศ
ประกาศที่ ประกาศ / Topic ผู้ตั้งประกาศ [วันที่ประกาศ] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0308 ร่วมการแข่งขัน"น้ำของเกมส์" มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ K.wongklom [15 พ.ย. 2557] 520 4 [15 พ.ย. 2557]
0307 ทำบุญตักบาตรริมโขง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ K.wongklom [15 พ.ย. 2557] 143 5 [15 พ.ย. 2557]
0306 สว.พย.จัดสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [15 พ.ย. 2557] 76 3 [9 ธ.ค. 2557]
0305 สว.พย. ร่วมงาน "คัดสรรอัญมณีเวทีภูมิภาค" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านก มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [15 พ.ย. 2557] 96 1 [9 ธ.ค. 2557]
0304 สว.พย.ศึกษาดูงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [15 พ.ย. 2557] 121 2 [9 ธ.ค. 2557]
0303 กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ k.wongklom [7 พ.ย. 2557] 136 8 [7 พ.ย. 2557]
0302 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ k.wongklom [7 พ.ย. 2557] 86 2 [7 พ.ย. 2557]
0301 นักกีฬารักบี้ฟุตบอล สว.พย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [6 พ.ย. 2557] 101 5 [9 ธ.ค. 2557]
0300 สว.พย. ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [6 พ.ย. 2557] 61 2 [6 พ.ย. 2557]
0299 สว.พย. ร่วมน้อมรำลึกและถวายราชสดุดีแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [6 พ.ย. 2557] 75 3 [6 พ.ย. 2557]
0298 สว.พย.เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [6 พ.ย. 2557] 70 2 [6 พ.ย. 2557]
0297 โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูดุสิต ขุมคำ [5 พ.ย. 2557] 160 6 [5 พ.ย. 2557]
0296 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการ ๒๕๕๗ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูดุสิต ขุมคำ [5 พ.ย. 2557] 289 11 [5 พ.ย. 2557]
0295 โครงการโรงเรียนหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียน โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูดุสิต ขุมคำ [5 พ.ย. 2557] 191 4 [5 พ.ย. 2557]
0294 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ ครูดุสิต ขุมคำ [5 พ.ย. 2557] 113 5 [5 พ.ย. 2557]
0293 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอบเงินราลวัล 15,000 บาท มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ K.wongklom [30 ต.ค. 2557] 199 4 [30 ต.ค. 2557]
0292 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) จ.พะเยา ศึกษาดูงาน มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ K.wongklom [30 ต.ค. 2557] 479 4 [30 ต.ค. 2557]
0290 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ K.PRONTIP [29 ต.ค. 2557] 96 2 [29 ต.ค. 2557]
0289 พิธีถวายบังคม พระบรมรูป พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ k.wongklom [23 ต.ค. 2557] 165 3 [23 ต.ค. 2557]
0288 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการหอพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ K.PRONTIP [16 ต.ค. 2557] 615 131 [22 ต.ค. 2557]
0287 มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ k.wongklom [1 ต.ค. 2557] 232 1 [1 ต.ค. 2557]
0286 “ประชุมสัมมนาเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการเตรียมความพร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะของข้าราชการ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ K.PRONTIP [25 ก.ย. 2557] 158 3 [16 ต.ค. 2557]
0285 วันเยาวชนแห่งชาติ ๒๕๕๗ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ K.PRONTIP [23 ก.ย. 2557] 103 2 [23 ก.ย. 2557]
0284 โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๗ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ K.PRONTIP [23 ก.ย. 2557] 87 3 [23 ก.ย. 2557]
0283 สว.พย.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [22 ก.ย. 2557] 93 1 [22 ก.ย. 2557]
0282 สว.พย.ร่วมพิธีทำบุญ สพม.๓๖ พะเยา มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [22 ก.ย. 2557] 85 1 [22 ก.ย. 2557]
0281 สว.พย.ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [22 ก.ย. 2557] 77 1 [22 ก.ย. 2557]
0280 สว.พย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เ+++ยนส์ ปีที่ ๔ ระดับจังหวัดพะ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [22 ก.ย. 2557] 73 2 [22 ก.ย. 2557]
0278 สว.พย.เข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [22 ก.ย. 2557] 78 2 [22 ก.ย. 2557]
0277 สว.พย.ประกวดหนุ่มเพชรสาวพลอย ปี ๒๐๑๔ (ทูตรักษ์สิ่งแวดล้อม) สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ [22 ก.ย. 2557] 77 1 [22 ก.ย. 2557]
= ประกาศใหม่ = ประกาศที่ยังไม่มีคนตอบ = ประกาศที่ถูกตอบแล้ว = ประกาศสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=9 กำลังแสดงหน้าที่ 10/17 หน้าถัดไป=11
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 >>
[ ตั้งประกาศใหม่ ]