ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สว.พย.จัดพิธีสืบมหาชะตา ตานหาแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีสืบมหาชะตา ตานหาแม่ฟ้าหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน คณะครู บุคลากรและผู้บริหารโรงเรียน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบูชาต้นชะตา พิธีสืบชะตาและถวายเพลแด่พระสงฆ์
สุณิสา...งานประชาสัมพันธ์ สว.พย. 134.236.35.64 [ วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:01 น. ]สว.พย.จัดพิธีสืบมหาชะตา ตานหาแม่ฟ้าหลวง
โดยคุณ สุณิสา...งานประชาสัมพันธ์ สว.พย. 134.236.35.64 [ วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1.:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36