ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สว.พย. ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖


เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ณ จังหวัดลำปาง ซึ่งในปีนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดนิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ และได้รับเกียรติจาก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ นายชัยชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ และผู้บริหารอีกหลายท่าน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของโรงเรียน

สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.38.81 [ วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09:38 น. ].:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36