ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สว.พย. จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ (วันที่ ๕ ธันวาคม) และร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อภายในโรงเรียน
สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.39.75 [ วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:35 น. ]สว.พย. จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.39.75 [ วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1.:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36