ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สว.พย.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านได้นักธรรมชั้นตรี โท เอก


เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสันป่างิ้วงาม ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สอบผ่านได้นักธรรมชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๙๕ คน และปฐมนิเทศนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้รับเมตตาจาก พระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้
สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.48 [ วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 15:08 น. ]โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.48 [ วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 15:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.48 [ วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 15:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.48 [ วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 15:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.48 [ วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 15:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.48 [ วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 15:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5.:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36