ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

SW-PY won the First place in The 9th Northern Region EP/MEP Open House 2016
งาน English Program โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักเรียนห้องเรียน English Program ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแสดงความสามารถนักเรียนโครงการ EP/MEP ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (The 9th Northern Region EP/MEP Open House 2016) ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ และด้วยความร่วมมือของทั้งครูและนักเรียน ที่ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอย่างมีวินัย ทำให้ผลการแข่งขันฯ ประสบผลสำเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ1 ทักษะ Crossword
1.ด.ญ.ปณิธิ ปินใจ M.2 EP
2.ด.ญ.สุพิชชา สืบแจ้ M.2 EP
ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ1 ทักษะ Singing (ร้องเพลง)
1.ด.ญ.มณฑิรา ต้องใจ M.2 EP
รองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ2 ทักษะ Skit (ละครภาษาอังกฤษ)
1.น.ส.ปรางวดี เถาวัลยา M.3 EP
2.ด.ญ.กัลยรัตน์ ภักดียนต์เจริญ M.3 EP
3.ด.ญ.กวินธิดาดล กันทอน M.3 EP
4.ด.ญ.มณฑิรา ต้องใจ M.2 EP
5.ด.ช.ยาวาฑิต ดาแว่น M.2 EP
รองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ2 ทักษะ Science Project
1.ด.ญ.ธนภรณ์ อัตตพงษ์ศักดิ์ M.3 EP
2.ด.ญ.สุรัมภา ศรีวิชัย M.2 EP
3.ด.ญ.ณัฐพร วรรณเสถียร M.2 EP
รางวัลระดับเหรียญทอง ทักษะ Spelling Bee
1.ด.ช.ชยุต โคโมดะ M.2 EP
รางวัลระดับเหรียญทอง ทักษะ Math project
1.ด.ญ.พรนัชชา วงษา M.3 EP
2.ด.ญ.แคทรียา ฮายามะ M.3 EP
3.ด.ช.ธนกฤติ บุญเดช M.3 EP
รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะ Computer project
1.นายศุภกิจ มังคลาด M.3 EP
2.ด.ช.ชนกดนัย กันทะวงศ์วาร M.2 EP
3.ด.ช.ติณณภพ ดำรงค์ชีพ M.2 EP
รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะ A math
1.ด.ช.อาคิยูกิ ซาคาโมโต M.3 EP
2.ด.ช.อดิวิชญ์ ผ่านวิริยะชัย M.3 EP
รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะ Story telling
1.ด.ช.กัญญ์วรา สกุณนา M.2 EP
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ทักษะ Sudoku
1.ด.ญ.วรกมล เวียงคำ M.2 EP
สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.48 [ วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 15:06 น. ]โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.48 [ วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 15:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1.:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36