ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สว.พย. ร่วมงานรวมพลคนรักแม่ ๑๒ สิงหามหาราชินี
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในนพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับอำเภอภูกามยาว การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและแอโรบิค รวมพลคนรักแม่ ๑๒ สิงหามหาราชินี โดยมี นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ชุมชนต่างๆ ในอำเภอภูกามยาว คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมพิธีและออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียง
สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.34.63 [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13:06 น. ]สว.พย. ร่วมงานรวมพลคนรักแม่ ๑๒ สิงหามหาราชินี
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.34.63 [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2.:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36