ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน”
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๙ น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีอัญเชิญโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อ “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน” จากศาลากลางจังหวัดพะเยามายังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยโรงเรียนได้จัดขบวนอัญเชิญอย่างสมพระเกียรติ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้รับโล่พระราชทาน เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง ภายใน ๑๐ ปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระเมตตาพระราชทานโล่รางวัลในครั้งนี้ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน จำนวน ๒ โรงเรียนเท่านั้นและหนึ่งในนั้นคือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ซึ่งโรงเรียนถือว่าเป็นรางวัลทรงคุณค่ายิ่งและเป็นของขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนต่อไป
สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.34.63 [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10:03 น. ]“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน”
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.34.63 [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน”
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.34.63 [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน”
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.34.63 [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน”
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.34.63 [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน”
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.34.63 [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน”
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.34.63 [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน”
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.34.63 [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8.:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36