ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สว.พย. กับผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมฝ่ายบริหาร เข้ารับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวลา ๐๙ : ๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง และได้รับโล่รางวัลพระราชทาน นับเป็นเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่กับผลงานในครั้งนี้
สุณิสา....ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 182.52.136.74 [ วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10:09 น. ].:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36