ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สว.พย. ร่วมน้อมรำลึกและถวายราชสดุดีแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดพิธีน้อมรำลึกและถวายราชสดุดีแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๘ กรกฎาคม โดยได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ ถวายพานพุ่ม ถวายพานดอกไม้ และกล่าวคำถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอกจากนั้นโรงเรียนได้จัดพิธีถวายตัวให้กับข้าราชการครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา แห่งนี้ด้วย
สุณิสา....ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 182.52.136.74 [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:58 น. ].:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36