ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สว.พย. จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม เพื่อเป็นการระลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ บิดาแห่งลูกเสือไทย นอกจากนั้นโรงเรียนได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายและเข้าประจำกองลูกเสือใหม่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

สุณิสา....ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 182.52.136.74 [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:55 น. ].:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36