ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สว.พย.ชนะเลิศโครงงานสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น ด้วยสมองและสองมือ


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น ด้วยสมองและสองมือ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในชื่อโครงงาน "หุ่นยนต์บำบัดน้ำเสีย" ซึ่งโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของศูนย์อนามัยที่ 8 เข้าร่วมประกวดโครงงาน ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
สุณิสา....ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 182.52.136.74 [ วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:34 น. ].:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36