ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙


นายกิจจา กล้าวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะประเภทต่างๆ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙ ได้แก่ การประกวดคัดลายมือ การแต่งคำประพันธ์ การประกวดวาดภาพระบายสี เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ลานเวทีเกียรติยศ
ครูนิโลบล 116.58.243.160 [ วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 02:25 น. ]มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 110.77.193.6 [ วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 02:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 96.30.84.31 [ วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 02:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 96.30.84.31 [ วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 02:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 116.58.243.160 [ วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 02:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4.:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36