ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย


วันจันทร์ ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆหอพัก และวันเดียวกันนี้ ในช่วงบ่าย ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙ ภายในกิจกรรมเปิดหอพัก มีการโชว์การแสดงของนักเรียน และเปิดหอพักล้านนา ๑ – ๕ เพื่อให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมและได้เห็นความเป็นอยู่ภายในหอพักของนักเรียน
ครูนิโลบล 202.29.179.192 [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:25 น. ]กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย "พ่อ - แม่ปลูก ลูกดูแล" ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 61.7.229.107 [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย "พ่อ - แม่ปลูก ลูกดูแล" ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 61.7.229.107 [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย "พ่อ - แม่ปลูก ลูกดูแล" ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 61.7.229.107 [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย "พ่อ - แม่ปลูก ลูกดูแล" ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 61.7.229.107 [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย "พ่อ - แม่ปลูก ลูกดูแล" ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 202.29.179.192 [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย "พ่อ - แม่ปลูก ลูกดูแล" ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 202.29.179.192 [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย "พ่อ - แม่ปลูก ลูกดูแล" ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 61.7.229.107 [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย "พ่อ - แม่ปลูก ลูกดูแล" ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 61.7.229.107 [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย "พ่อ - แม่ปลูก ลูกดูแล" ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 61.7.229.107 [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 27.55.148.165 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 12:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 18กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 19กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 20กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 21กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 22กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 23กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 24กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:16 น. ] ผู้ตอบคนที่ 25กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:16 น. ] ผู้ตอบคนที่ 26กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 27กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 28กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 29กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 30กิจกรรมเปิดหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙
โดยคุณ ครูนิโลบล 223.24.94.202 [ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13:23 น. ] ผู้ตอบคนที่ 31.:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36