ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สว.พย. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่


เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ จำนวน ๒๗ คน นำโดย นางปานเนตร วงศ์ฟู และนางพวงเพ็ชร์ ศรีสุข รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูเข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน คลังข้อสอบออนไลน์ ระบบการเรียนรู้โดยใช้ ICT และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.28 [ วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:53 น. ].:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36