ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สว.พย. จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประดับเครื่องหมายและหมวกเครื่องแบบราชพิธี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ (ใหม่) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน มีระเบียบวินัย มีความรัก สามัคคี และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๙๑ คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใหม่ จำนวน ๙ คน รวม ๑๐๐ คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้ประดับหมวกให้กับนักเรียนใหม่และมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นและครูผู้อุทิศตนและเสียสละเพื่องานราชการดีเยี่ยม ในพิธีวันเกียรติยศมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้มีเกียรติ คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้ง
สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.28 [ วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:47 น. ]สว.พย. จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.28 [ วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:57 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1สว.พย. จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.28 [ วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:58 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2สว.พย. จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.28 [ วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:58 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3สว.พย. จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.28 [ วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4สว.พย. จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.28 [ วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:00 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5สว.พย. จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยคุณ สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.28 [ วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6.:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36