ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สว.พย.รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น


เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ โดยคณะกรรมการประเมินได้รับฟังการนำเสนอผลงานของโรงเรียน พร้อมทั้งศึกษาเอกสารประกอบและเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชันย์
สุณิสา...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 134.236.36.28 [ วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:41 น. ].:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36