ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

คณะเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ


คณะเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมีนักเรียนชมรม CKRanger ให้การบรรยายการจัดการกับขยะ..
K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 203.172.208.236 [ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:11 น. ]คณะเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมีนักเรียนชมรม CKRanger ให้การบรรยายการจัดการกับขยะ..
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 203.172.208.236 [ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1คณะเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมีนักเรียนชมรม CKRanger ให้การบรรยายการจัดการกับขยะ..
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 203.172.208.236 [ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:16 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2คณะเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมีนักเรียนชมรม CKRanger ให้การบรรยายการจัดการกับขยะ..
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 203.172.208.236 [ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3คณะเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมีนักเรียนชมรม CKRanger ให้การบรรยายการจัดการกับขยะ..
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 203.172.208.236 [ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:18 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4คณะเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมีนักเรียนชมรม CKRanger ให้การบรรยายการจัดการกับขยะ..
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 203.172.208.236 [ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:19 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5คณะเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมีนักเรียนชมรม CKRanger ให้การบรรยายการจัดการกับขยะ..
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 203.172.208.236 [ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6คณะเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมีนักเรียนชมรม CKRanger ให้การบรรยายการจัดการกับขยะ..
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 203.172.208.236 [ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7คณะเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมีนักเรียนชมรม CKRanger ให้การบรรยายการจัดการกับขยะ..
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 203.172.208.236 [ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8คณะเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมีนักเรียนชมรม CKRanger ให้การบรรยายการจัดการกับขยะ..
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 203.172.208.236 [ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9คณะเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมีนักเรียนชมรม CKRanger ให้การบรรยายการจัดการกับขยะ..
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 203.172.208.236 [ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10คณะเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมีนักเรียนชมรม CKRanger ให้การบรรยายการจัดการกับขยะ..
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 203.172.208.236 [ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11คณะเยาวชนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมีนักเรียนชมรม CKRanger ให้การบรรยายการจัดการกับขยะ..
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 203.172.208.236 [ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12.:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36