ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559


นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559 โรงเรียนเชียงของวิทยาคมได้นำมาจัดในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยเริ่มแรกมีพิธีการบวงสรวงสุนทรภู่และกิจกรรม ที่แสดงความสามารถของนักเรียน การเสริมสร้างประสบการณ์ ฟัง พูด อ่าน เขียน แก่นักเรียน ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10:48 น. ]กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 11:08 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 11:08 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 11:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 11:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 11:16 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 11:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 11:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13:18 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13:20 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10.:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36