ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โรงเรียนเชียงของวิทยาคมได้นำมาจัดกิจกรรมในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีนายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ร่วมกันกล่าวคำปฎิญาณตนต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.
K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10:27 น. ]กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โรงเรียนเชียงของวิทยาคมได้นำมาจัดกิจกรรมในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีนายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ร่วมกันกล่าวคำปฎิญาณตนต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โรงเรียนเชียงของวิทยาคมได้นำมาจัดกิจกรรมในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีนายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ร่วมกันกล่าวคำปฎิญาณตนต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โรงเรียนเชียงของวิทยาคมได้นำมาจัดกิจกรรมในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีนายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ร่วมกันกล่าวคำปฎิญาณตนต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โรงเรียนเชียงของวิทยาคมได้นำมาจัดกิจกรรมในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีนายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ร่วมกันกล่าวคำปฎิญาณตนต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.
โดยคุณ K.wongklom ส่งเมล์ถึง K.wongklom 202.29.179.229 [ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4.:: ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด สพม.36