Xไม่อนุญาตให้เข้าระบบ

***เงื่อนไขการใช้งานข่าวประกาศสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.36 สำหรับการส่งภาพข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ในหัวข้อนี้ จะดำเนินการโดยทีมงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด สพม.36 เท่านั้นครับ

[ Login อีกครั้ง || กลับหน้าหลักประกาศ ]