[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

ภาพแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ของ ชาว สพป.พิจิตร เขต 2 ตามที่ สพป.พิจิตร เขต 2 ส่งผลงานเข้ารับรางวัลหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น รางวั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 เมษายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานฌาปนกิจศพ นายวิศักดิ์ ธีรสรรเพชญ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 เมษายน 2560 สพป.พิจิตร เขต 2 จัดงานรดน้ำดำหัวนายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และนายบานเย็......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และคณะบุคลากรในสังกัด รดน้ำขอพร จากนายพิภพ กาญจนะ ในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ณ บ้า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด เป็นเจ้าภาพถวายภัตตราหารเพล แด่พระภิกษุและสามเณร ณ วัดสำนักขุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร จัดพิธีบรรพชาอุปสมทบสามเณรทำดีเพื่อพ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 3 เมษายน 2560 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมครูโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนวิชาภ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 2 เมษายน 2560 มูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 30 มีนาคม 2560 บรรยากาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 ของสำนักงานศึกษาธิการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 30 มีนาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบโล่เกียรติคุณ บุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัส “แสดงความจง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 30 มีนาคม 2560 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 รับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 16 ราย ในการนี้ นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ ผู้อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายชัยชน หน่อมาก ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัว เข้ามอบกระเช้า เพื่อแสดงความขอบคุณ กับ นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เนื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม เข้าร่วมประชุมโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก หน่วยอำเภอตะพานหิน ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนตะพานหิน อ.ตะพานหิต จ.พิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....