[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทับปรู เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ของนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพร้าว เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ของนักเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมนำสู่สถานศึกษาสีขาว ของโรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสัง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” เพื่อดูความพร้อมในการต้อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายสุวรรณ นรพักตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสจ. นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายสุวรรณ นรพักตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสจ. นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายสุวรรณ นรพักตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสจ. นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายสุวรรณ นรพักตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสจ. นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายประวิตร วิริยม นายประจักษ์ ทองแจ่ม นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร 2 พร้อมด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายนวรัตน์ ต่วนซะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลาการทางการศึกษา ศูนย์ประสานงานสถานศึ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุ......
อ่านข่าวต่อ....