[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 10 กันยายน 2560 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ประสานงา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ลงพื้นที่มอบเงิน “กองทุนช่วยเหลือนักเรียนและบุคลา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายประวิตร วิริยม รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.พิจิตร เขต 2 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 กันยายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนวัดลำประดาใต้ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างใ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 กันยายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 8 กันยายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 ครั้งที่ 4/2560 พร้อมทั้งจัดพิธีกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 7 กันยายน 2560 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป. พิจิตร เขต 2 นายสกุลหุ่นวัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ดร.สิริมา หมอนไหม ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 6 กันยายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลวัน นักวิทยาศาสตร์น้อย บ้านแห่งอนาคต”และเปิดสนามเด็กเล่นตามหล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 5 กันยายน 2560 นายนวรัตน์ ด่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ให้การต้อนรับ นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และ นางสาวศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเกี่ยวข้าว เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ซึ่งดำเนินการตามห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Econo......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2560 ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและส่งเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วั่นที่ 30 สิงหาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาผู้บริ......
อ่านข่าวต่อ....