[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงานโครงการศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำรั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และนายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการของส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 สิงหาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัด กราบพระบรมศพ ในหลวง ร.9 เพื่อแสดงความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในกลุ่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัด ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อให้บานพร้อมกันในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร พ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 7 สิงหาคม 2530 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 มองเงิน “กองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2” ให้กับ ด.ช.ธั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการยุวชนตำรวจ สพฐ. ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงเด็กและเยาวชนทุกภาคีมีส่วนร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะวิทยากรแกนนำโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดคว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายกุศล จันทร์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาทราย มอบเมล่อน ให้กับ นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในศูนย์ประสานงานส......
อ่านข่าวต่อ....