[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ซ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมงานมหกรรมทางการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” เพื่อให้นักเรียนและผู้ป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิด “ตลาดนัดคุณธรรม” ของโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) ซึ่งมีวัตถุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการย้ายและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายสมชาติ พุทธเกษม ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พิจิตร เขต 2 มอบช่อดอกไม้ให้กับ ว่าที่ร้อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายยงยุทธ แก้วชัยสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางคลี มอบช่อดอกไม้ให้กับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ เพื่อเป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพม.41 และนายวิรัตน์ ศิริอ่อน รอง ผอ.สพม. 41 เข้าแสดงความยินดีต่อ ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ เนื่องในโ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมทีมบริหารของสพป.พิจิตร เขต 2 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 พ.ย.60 สพป.พิจิตร เขต 2 ต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 มาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นำโดย นายประวิตร วิริยม ร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 พ.ย. 2560 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นำโดย นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์ อดีตผู้อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 กล่าวแสดงความรู้สึกและร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การปร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นายประจักษ์ ทองแจ่ม และ นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร......
อ่านข่าวต่อ....