[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. คุณครูสุนิศา ศรีแก้ว และคุณครูรัชนี มีลาภ ข้าราชการบำนาญได้นำทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ทุนละ 3,000.-บาท มามอบให......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 นายพร ทองสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดเขาทราย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นายกุศล จันทร์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาทราย เป็นประธานการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560 โดยทำพิธีถวายราช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และคณะ ได้มานิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายสุนทร สุขรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ รับโล่เกียรติคุณ “U-School Mentoring AWARD 2017” โครงการแบบอย่างปี 2560......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ไทยรัฐวิทยา๖๐

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐(บ้านเขาตะพานนาก) ได้จัดพิธีรับมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และติดตั้งส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

นายพร ทองสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2560 ของศูนย์ประส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายพร ทองสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรงและคณะครู ได้ให้การต้อนรับ นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการ สพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะศิษย์เก่าโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้ร่วมกันจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการของ ผอ.สมเกียรต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน

วันที่ 28 กันยายน 2560 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ได้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ได้มอบหมายให้คณะครู นักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 นายสมเกียรติ แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรงและคณะครูส่วนหนึ่ง ได้นำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)ที่คณะคร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสมเกียรติ แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรงและคณะครูได้เข้าร่วมประชุมสามัญของศูนย์ฯ ณ โรงเรียนวัดวัง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน

วันที่ 22 กันยายน 2560 นายเสถียร เรือนแก้ว ครูโรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาการเรี......
อ่านข่าวต่อ....