[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายสมเกียรติ แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้มอบหมายให้คณะครูที่จัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก

มื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านหนองตะแบก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ทางกำนันชาติ ฉำ่พงษ์ ประธานพิธี นางสุวรรณทนา ชื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดป่าแดง

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอตะพานหิน ให้เกียรติเป็นประธานงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนวัดป่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดป่าแดง

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายปรีดา จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านเขาโล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดป่าแดง

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว แบบประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดป่าแดง

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โดย ร้อยโทเกษม เวียนนอก และคณะ ได้ให้ความรู้เก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ นายพินิจ พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต2 และคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และคณะครู นักเรียน ร่วมจัดก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นี้ ทางโรงเรียนบ้านหนองตะแบก จัดกิจกรรม English Camp ประจำปีการศึกษา 2560 โดย นายประจักษ์ ทองแจ่ม รองผู้อำนวยการเขต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ ขำอ่อน นายมนัส ขำอ่อน คณะนิเทศจิตอาสาจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้มานิเทศ กำกับติดตามโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิ ซึ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสมเกียรติ แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ได้ม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะนิเทศจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จนท.สสจ.พิจิตรและจนท.สพป.พิจิตร 2 ได้นิเทศติดตามการดำเนินงานด้านอาหารโภชนาการและสุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว อำเภอโพทะเล ได้ฝีกอบรมให้ความรู้ หลักสูตรยุวชลการเรียนรู้งานชลประทานในรั้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสมเกียรติ แท่งทอง ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวัดวังสำโรง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีพร้อมทั้งลูกเสือเนต......
อ่านข่าวต่อ....