[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดทับหมัน

วันนี้ โรงเรียนวัดทับหมัน สพป.พจ.2 ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก " ภายใต้โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติดโดยมีนายขจรศักดิ์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง มอบหมายให้นางภัสนันทน์ จีนคง ครูอนามัยของโรงเรียนให้การต้อนรับนางอัญชนา มี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิิจิตร เขต 2 ได้นำคณะครูและนักเรียนเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก

ช่วงเช้าวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร ให้ความรู้เกี่ย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดป่าแดง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 นายปรีดา จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสี่แยกเขาดิน จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสี่แ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดพิจิตร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการฝึกระเบียบห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ พ่วงพร ผู้อำนวยการโรงเรียนสี่แยกเขาดิน เป็นประธานการจัดงาน “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยทำพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางและคณะครู จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พ่วงพร ผู้อำนวยการโรงเรียนสี่แยกเขาดิน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ เนตรแสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสมเกียรติ แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้มอบหมายให้ นายประชิน ชินโคตร ผู้รับผิดชอบโครงการส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาทับคล้อ 01 จัดกิจกรรมการแข่งขัน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ มีโรงเรียนที่มาร่วมการแข่งขันจำนวน 1......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดวังสำโรง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสงโดยท่านผู้อำนวยการทยุทธ์ สาลีจันทร์ได้มอบหมายให้คุณครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครง......
อ่านข่าวต่อ....