[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันจัดงานรดน้ำดำหัว ขอพร นายสมเกียรติ แท่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสมเกียรติ แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง คณะครู นักเรียนพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ได้ถวาย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ร่วมกับคณะครูจัดกิจกรรม OBEC Active Learning Camp ค่ายเพิ่มเวลารู้ "ค่ายดนตรี" โดยมีวัตถุประสงค์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดป่าแดง

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 นายปรีดา จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “ค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learnin......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดเขาทราย

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายกุศล จันทร์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาทราย เป็นประธานการจัดงาน “การจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp” ประจำป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดวังสำโรง “ Open House of ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายสมเกียรติ แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรงและคณะครูให้การต้อนรับนายรณภพ กล่อมเกลี้ยง หัวหน้าสนามสอบ ศน.สิริเพ็ญ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมเกียรติ แท่งทอง ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวัดวังสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 คุณครูผู้รับผิดชอบการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-4 ประกอบไปด้วยคุณครูโรงเรียนวัดวังสำโรง โรงเรียนบ้านบึงประดู่แ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมเกียรติ แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง คณะครูและนักเรียนส่วนหนึ่งได้ไปร่วมงาน เปิดบ้านวิชาการ “สอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการเด็กไทยแก้มใสได้นำนักเรียนมาร่วมกันทำแปลงผักและปลูกผักซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกล่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
ไทยรัฐวิทยา๖๐

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ฯ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว คณะครู ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านแหลมรัง"ราษฎร์บำรุง"

ทางโรงเรียนบ้านแหลมรัง "ราษฎร์บำรุง" ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เต่า, เรือจักรีนฤเบศ, เมืองจำลอง, หาดนางร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดหนองกอไผ่

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 นายประกอบ บรรณาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกอไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC : Active Learning Camp......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดชัยศรีจัดกิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะในการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกัน โ......
อ่านข่าวต่อ....