[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

นายพร ทองสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2560 ของศูน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายพร ทองสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรงและคณะครู ได้ให้การต้อนรับ นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะศิษย์เก่าโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้ร่วมกันจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการของ ผอ.สมเกียรต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน

วันที่ 28 กันยายน 2560 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ได้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ได้มอบหมายให้คณะครู นักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 นายสมเกียรติ แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรงและคณะครูส่วนหนึ่ง ได้นำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)ที่คณะคร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสมเกียรติ แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรงและคณะครูได้เข้าร่วมประชุมสามัญของศูนย์ฯ ณ โรงเรียนวัดวัง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน

วันที่ 22 กันยายน 2560 นายเสถียร เรือนแก้ว ครูโรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาการเรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายสมศักดิ์ พ่วงพร ผู้อำนวยการโรงเรียนสี่แยกเขาดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และคณะครู ให้การต้อนรับคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดสา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังแดง

วันที่ 15 กันยายน 2560 นายประเสริฐ เทพศร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดง มอบหมายให้ ผุู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ)

วันที่ 18 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารอำเภอดงเจริญ คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมใจกันนำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)มามอบให้กับอำเภอดงเจริญ โดยมีนายหัฎฐะพล เมฆอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 18 กันยายน 2560 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นทีีการศึกษาประถมศึกษาพิจิิตร เขต 2 ร่วมกับคณะผู้บริหารอำเภอทั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 7 กันยายน 2560 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 นำคณะครู นักเรียน มามอบดอกไม......
อ่านข่าวต่อ....