ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

[ Home | กลับหน้าหลักประกาศ ] | [ ตั้งประกาศใหม่ ] [ เข้าสู่ระบบจัดการประกาศ ]
จํานวนประกาศทั้งหมด 1759 ประกาศ ค้นหาประกาศ
ประกาศที่ ประกาศ / Topic ผู้ตั้งประกาศ [วันที่ประกาศ] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
2261 แจ้งการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำเดือนเมษายน 2559 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [26 เม.ย. 2559] 226 0
2260 เชิญร่วมงานมหกรรมศาสน์ ศิลป์ ถิ่นพญามังรายฯ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [25 เม.ย. 2559] 59 4 [25 เม.ย. 2559]
2259 โครงการค่ายฝึกอบรมและประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 2 / 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [11 เม.ย. 2559] 160 0
2258 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [11 เม.ย. 2559] 128 0
2257 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [11 เม.ย. 2559] 119 0
2256 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 36 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [31 มี.ค. 2559] 195 0
2255 ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ มปส. มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [28 มี.ค. 2559] 174 7 [28 มี.ค. 2559]
2254 แจ้งผลการประเมินนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [24 มี.ค. 2559] 384 0
2253 เเจ้งเลื่อนการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเเละพัฒนาข้าราชการครู ครูผู้ช่วย สพม.36 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จนท 087-1816787 [17 มี.ค. 2559] 343 0
2252 กิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [16 มี.ค. 2559] 114 0
2251 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ รุ่นที่ 7/2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [11 มี.ค. 2559] 193 8 [11 มี.ค. 2559]
2250 โครงการ "การพัฒนาพฤติการกิจกรรมทางกาย ปี 2559" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [10 มี.ค. 2559] 75 0
2249 การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2016" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [10 มี.ค. 2559] 120 0
2247 เชิญร่วมงานก้าวกระโดดสู่ความเป็นครูมิติใหม่... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [10 มี.ค. 2559] 71 2 [10 มี.ค. 2559]
2246 เชิญร่วมบริจาคเงิน..วันสายใจไทย... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [10 มี.ค. 2559] 59 2 [10 มี.ค. 2559]
2245 เชิญส่งผลงานโครงการรักษ์ภาษาไทย... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [8 มี.ค. 2559] 118 4 [8 มี.ค. 2559]
2244 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [8 มี.ค. 2559] 139 6 [8 มี.ค. 2559]
2243 การประชุมใหญ่ Undo ลูกจ้าง... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [8 มี.ค. 2559] 74 6 [8 มี.ค. 2559]
2242 การคัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการวิจัยในยุคดิจิทัล... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [8 มี.ค. 2559] 70 3 [8 มี.ค. 2559]
2241 ค่ายศิลปกรรมยุโรป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [7 มี.ค. 2559] 86 0
2240 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ WRO 2016... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [4 มี.ค. 2559] 91 1 [4 มี.ค. 2559]
2239 โครงการประกวดการพุด ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [4 มี.ค. 2559] 74 0
2238 การตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ พร้อมลุ้นรับรางวัลสื่อเสริมการเรียรู้สสวท. จำนวน 1,000 รางวัล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [4 มี.ค. 2559] 95 0
2237 โครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [3 มี.ค. 2559] 66 0
2236 การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [3 มี.ค. 2559] 15479 0
2234 การขอสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [1 มี.ค. 2559] 51 0
2233 ขั้นตอนการนำส่งสถิติผู้เข้าสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [27 ก.พ. 2559] 89 0
2232 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค. ชพส. มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [19 ก.พ. 2559] 323 6 [19 ก.พ. 2559]
2231 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [19 ก.พ. 2559] 81 6 [19 ก.พ. 2559]
2230 การรับนักเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงะทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [15 ก.พ. 2559] 75 0
= ประกาศใหม่ = ประกาศที่ยังไม่มีคนตอบ = ประกาศที่ถูกตอบแล้ว = ประกาศสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=5 กำลังแสดงหน้าที่ 6/59 หน้าถัดไป=7
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
[ ตั้งประกาศใหม่ ]